Zákulisia života, alebo Ako pomôcť blízkemu zomrelému tu zo Zeme?

17. října 2011 v 18:51 | Sagisia a Suneis

Zákulisia života, alebo Ako pomôcť blízkemu zomrelému tu zo Zeme?


Čo sa deje, keď človek zomrie? Dostal som podobné otázky, osobne aj písomne. Preto som sa rozhodol napísať tento článok. Tiež nás bude zaujímať ako sa zachovať vo vzťahu k zomrelému, čím mu treba pomôcť... Rovnako si niečo povieme o tom, kde odchádzame po smrti. Verím, že aj keď je smrť smutná a citlivá téma, tento článok nielen smútiacich pozostalých posunie k pravde a novému životu.


Smrť a život sa prelínajú. Bez jedného, nie je druhé. Človek prichádza na túto Zem učiť sa. Vyčistiť si cestu k sebe samému, získať skúsenosti, ktoré by inde nemohol. Skúsenosti, načerpané z vytvárania matérie, hmoty, pocitov, emócií, bytia a života, sú veľmi dôležité. V iných sférach bytia sa toto často nedeje. Môžete si tam predstaviť dom a máte ho. Dostanete všetko po čom túžite. Ale tým, že to máte hneď, nenačerpávate skúsenosti z vytvárania. A to má cenu zlata. Zem je množinou všetkých skúseností a duše tu prichádzajú z rôznych častí Vesmíru. Je tu ťažký život pre veľa duší z rôznych teraz nemenovaných dôvodov, no sú tu najlepšie podmienky na rast. A rastieme hlavne vtedy, keď si niečo vytvárame sami, nie keď nám to vytvorí niekto iný. Preto sa na Zem pýta mnoho duší a stoja takpovediac v rade na to, aby sem mohli prísť. Pred dušu sú najdôležitejšie skúsenosti.


Smrť je v našej spoločnosti braná ako nevyhnutný koniec, tragédia . Všetko sa končí a nič nové ňou neprichádza. Skúsme sa na ňu pozrieť inými očami a uvidíme, vycítime veľa nového. My všetci sme už zomreli veľa krát. Rôzne, akokoľvek si na to spomíname, či sa nám niečo vynára prostredníctvom pocitov, snov, vždy sa tomu treba venovať. Keď budeme vnímať smrť ako prechod, nový život, začneme sa na vec pozerať z iného uhla. Smrť je premena, cesta. Nie je koniec. Je to len pokračovanie. Obrázok Smrť je nutná k odloženiu fyzického tela, prekročeniu brán a vstúpenia do nových. Všetky staré kultúry smrť oslavovali. Vedeli prečo. Keď v kmeni zomrel starešina, či starý človek, bralo sa to za väčšiu stratu ako smrť malého dieťaťa. Starší človek bol múdrejší, dokázal pre kmeň urobiť veľa. Samozrejme toto je veľmi citlivá téma a mojou radou je, aby ste i veľmi citlivo rozprávali iným, menej zainteresovaným ľudom o smrti. Každý si to prežije sám. Smrť sa prežíva, nie premŕtvuje.


Okolo Zeme sú rôzne úrovne bytia. Smerom nadol sú temnejšie sféry, nahor svetlejšie. Z týchto sfér sa inkarnujú duše na Zem. Samozrejme aj z mnohých iných. Môžu to byť iné galaxie, hviezdy. Okolo Zeme je astrálne pole. Iný svet, úplne sa prelínajúci s našim fyzickým. Do tohto sveta odchádza väčšina ľudí po smrti. No... odchádza, aj práve teraz s týmto svetom máme kontakty a naše duše v spánku cestujú aj do tejto vrstvy. Astrálny svet je charakteristický jeho vlnením. Je tam akoby všetko viac farebnejšie, ostrejšie, nebeží tam čas. Čas je ilúzia. Tu sa človek stretáva s jeho pomocníkmi, anjelmi, či duchovnými sprievodcami. Ak nie je pripútaný ku hmote, peniazom, majetku, autu, domu, väčšinou zo Zeme odíde ľahko. Horšie je ak z nášho sveta na neho doliehajú slzy, náreky a volania po spravodlivosti božej. Volania, aby sa vrátil späť. Stáva sa, že pozostalý človek tak túžobne chce mŕtveho späť, že tento sa nemôže v astrále pohnúť a je vábený emóciami späť na Zem. V skutočnosti sú hranice medzi naším a astrálnym svetom tenké ako papier. Aj teraz sú pri nás duše mŕtvych a ani o tom nevieme. Často sa nejedná len o tieto duše, ale hlavne o entity z mnohých sfér, ktoré nám nie vždy chcú pomáhať... Ale to už je iný príbeh. Človek v astrále má len jednu možnosť. Pohnúť sa ďalej. Potrebuje nájsť v sebe motor, ktorým by sa rozhýbal a zbavil sa všetkého ho ťažiaceho na ceste. Inak tu môže byť aj niekoľko storočí /viď zblúdené duše z hradov a zámkov, strašenia po povalách a cintorínoch/ a bude mu to pripadať, že zomrel pred týždňom. Tam čas beží inak ako v tomto svete. Človek sa potrebuje zbaviť všetkých závislostí, ťažieb, pút a chcieť odísť. / Napríklad fajčenie, sexuálna závislosť, závislosť na drogách, jedle, druhom človeku/... Naozaj vnímať situáciu ako božiu vôľu a nenechať sa strhnúť plačom a silnými energiami smútku a nepochopenie jeho smrti zo strany pozostalých. Aešte jeden fakt. Z astrálnej roviny sa človek nemôže vtelovať opäť na Zem. V ponímaní duše bažiacej po skúsenostiach je tento pobyt tu, v globále akousi zastávkou, prestávkou. Pre inú uvedomelejšiu a staršiu dušu aj stratou času.


Uvediem príklad. Mŕtvy vidí a cíti svojich plačúcich rodičov, blízkych, prežívajúcich jeho smrť tragicky. Sú zúfalí, nemôžu takmer ani chodiť. Vrúcne prosia, aby sa ten človek vrátil a chcú ho ešte aspoň raz objať ako živého. Pozor. Tu je rozdiel medzi zármutkom, plačom a medzi hysterickým nepochopením situácie. Mŕtvy chce pozostalému pomôcť a sám príde k nemu v snahe ho utíšiť. Tým sa však prepletá s energiami, ktoré pozostalý vysiela a tie mu znemožnia precítiť túto situáciu. Nevie, čo robiť. Tak zostane pri blízkych. V astrále samozrejme stretne kopec známych a blízkych, ale nepohýna sa z miesta.Čo potrebuje človek urobiť, aby vyšiel z astrálu?

Chcieť ísť. Chcieť odísť a vnímať svoju situáciu ako prerod, prechod. Chcieť sa odpútať od toho, čo mu ťaží. To urobí len spoznaním, tejto vlastnosti v sebe. Prestať sa pozerať na pozostalých ako na smútiacu rodinu, ktorej treba pomôcť. Ale vidieť ich tak, že situácia je taká aká je a jeho čas je teraz tu v tomto bytí. Čo mal splniť, už urobil a to, čo ešte má urobiť mu bude umožnené neskôr, inde, či opäť na Zemi. Mať blízkych v jeho srdci a túžiť za Svetlom. Mať v srdci túžbu posunúť sa ďalej. Tým, že toto precíti a že bude chcieť odhodiť staré putá ich vedomým spoznaním, odpustením. O to viac bude jeho duša ľahšia. Tým viac potom vystúpi nahor ku Svetlu.


Ako sa vyrovnať so stratou blízkeho z pohľadu nás tu na Zemi?

Poslať mu našu lásku a prianie dobrej cesty. Poslanie lásky a pokojnej rozlúčky, súcitu a rozpoznanie okamihu odchodu človeka ako obrad, mystický stav duše, - toto pomôže mŕtvemu oveľa viac ako náš zármutok a prosby vrátiť situáciu nazad. Duša tieto energie pociťuje ako teplo, ukazovateľ cesty, zatiaľ čo zadúšajúci plač a neprijatie jeho smrti, volanie ho späť, cíti ako putá, znemožňujúce mu nachádzať pokoj. Tiež je dobré vnímať ho ako stále živého a priať mu nádej a silu zvládnuť to, čo ho čaká. Prihovoriť sa mu, pretože mŕtvy často pobýva blízko /krátko po smrti- aj keď to je individuálne/ pri pozostalých blízkych a v duchu mu povedať napríklad aj toto:


Veľmi ma bolí Tvoj odchod a chýbaš mi. Zároveň však viem, že je Ti teraz dobre a aj keď si možno zmätený a nevieš čo sa deje, posielam ti moju lásku. Chcem poprosiť anjelov a Tvojich sprievodcov, aby Ťa strážili a boli s Tebou. Tvoj odchod ma zabolel a nik ho nezmaže, no viem, že to bolo potrebné. Bola to božia vôľa a viem, že sa stretneme, keď to bude vhodné. Zapálim za Teba sviečku, a budem sa modliť, aby Ťa jej svetlo sprevádzalo všade tam, kde vkročíš. Viem, že tu teraz si a preto, prosím nelipni na nás. My tu všetci vieme, že potrebuješ ísť. Hľadaj Svetlo po Tvojom boku a cíť v sebe túžbu nasledovať ho. Budeš v našich srdciach a ďakujeme Ti, že si tu medzi nami bol. Všetci sme jeden a všetci sa raz vrátime spolu tam, odkiaľ sme prišli. Obrázok


Čo naozaj nerobiť?

Týmto mŕtvemu človeku len pomôžete a nebudete vyvíjať nejaké extrémne mätúce energie. Pretože naše silné trápenie a neprijatie jeho smrti naším vedomím, mŕtveho len pripútava k Zemi. Ubližuje mu. Vytvára v ňom pocit beznádeje. Vy ho pošlite len ďalej a on pôjde. Zase dôležitá informácia. Nesnažte sa mŕtvemu pomáhať tak, že ho k sebe privoláte a začnete riešiť jeho pocity a veci za neho. Teda, že na seba zoberiete zodpovednosť za jeho trápenie, či smútok a budete sa hrať na duchovných hrdinov. Napríklad riešiť jeho vzťahy, ktoré tu už na Zemi nestihol vyriešiť. Preberať jeho karmu za seba, len preto, že ho máme radi. Myslieť na neho každý deň a vedome ho neustále kontaktovať v našich myšlienkach. Toto nerobte. Tým, že to urobíte, prejavíte Nepokoru nad celou skutočnosťou a budete zasahovať do vecí, do ktorých Vám nič nie je. Hrozí potom, že duša sa na Vás upne a bude čakať, že Vy za ňu všetko vyriešite. Tým sa zaťažíte a spôsobíte si plno problémov na mnohých úrovniach. Duchovná cesta je silná, prísna. Všetko sa Vám vracia. Byť dobrý neznamená byť mäkký. Niektoré duše naozaj treba prísne poslať preč a povedať im, že prácu majú urobiť oni, nik to za nich urobiť nemôže. Tu sa jedná hlavne o mladé duše, teda ľudí, ktorí sa počas života nezaujímali o duchovné súvislosti a po smrti nevedia, kde sú a čo robiť. Môžeme im poslať náš súcit a ukázať cestu, no viac nie. Takéto duše cielene vyhľadávajú duchovnejších ľudí a majú sklon sa na nich nalepiť. Hlavne počas pobytu na cinotrínoch, či pri hromadných nešťastiach, v nemocniciach, starých domoch, hradoch. Tu už nie je naša práca. Je dôležité mať rešpekt nad týmito vecami a prejavovať pokoru.


Samozrejme nie každá duša zostáva v astrále. Veľmi to záleží na duchovnej vyspelosti človeka, pretože akýkoľvek majetok a kontakty sú mu v tomto svete nanič. Jediné, čo sa tu počíta sú skúsenosti. Hlavne to, čo sme sa naučili vo vzťahoch a to ako sme sa naučili odpúšťať. To akí sme boli na začiatku života a akí sme boli na jeho konci. My sme tu neprišli spasiť tento svet. Ani zachraňovať iných. Prišli sme spoznať seba samého /stretnúť sa so svojimi temnými, svetlými stránkami tým, že ich prejavíme a situácie nám ich vyplavia do života/ a tým, že tak robíme, pomáhame aj druhým a tejto Zemi. Celému Stvoreniu. Ani strom nezachraňuje, neprehovára, nemení iných. Ale už len tým aký je krásny a to, že vôbec Je- tým pomáha. Zase je to veľmi individuálne, pretože každý človek je jedinečný a každý si potrebuje vyriešiť iné veci v sebe. Spoznať iné situácie na základe, ktorých bude jeho duša múdrejšou a pomôže mu to zbaviť sa pút.


Z astrálu vedú mnohé cesty. Sú tam myšlienkové svety, ktoré si vytvárame našimi myšlienkami a veľa ľudí zostáva v týchto úrovniach. No stále to nie je náš Domov. Spomienka naň však drieme viac, či menej v každom srdci človeka. Zostáva len ísť do srdca a spýtať sa ho priamo na to, ako Domov cítiť. Možno budeme prekvapení tým, čo nám odpovie... Mnohé cesty vedú preč, no len jedna Domov.

Od:http://www.petogasparik.estranky.sk
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 vestec vestec | Web | 13. ledna 2012 v 0:13 | Reagovat

Dobry clanek, hezky blog, podivas se na muj webik?

2 Monika Monika | E-mail | 9. prosince 2012 v 13:12 | Reagovat

a co ked to nedokazem co ja v mojom pripade to nezvladam ja chcem aby bol somnou a verim ze aj moj manzelto chce sice ho nevidym ale verim ze je somnou

3 0ber 0ber | 9. dubna 2013 v 1:35 | Reagovat

Ako vzniká zamilovanie/závislosť na druhom človeku? Zaujíma ma to, lebo sa mi to stalo s 1 osobou, ktorú som často stretával až po tom, čo som ju zase stretol po dlhom čase a stalo sa mi to behom 2 dní. Čo sa deje napríklad na čakrálnej úrovni? Dostáva sa k osobe, ktorá sa stáva závislou nejaká energia tvorená druhou osobou? Aká energia to je?

4 sagisia sagisia | 22. září 2013 v 0:54 | Reagovat

Monika: Urcite to zvladnete. Vas manzel je  pri vas, bude na vas dohliadat ale je dolezite pre vas aj prenho!!! aby ste od neho psychicky upustili, nesnazili sa ho priputat a mysleli nan s laskou. On potrebuje ist dalej . Zaroven vas nikdy neopusti

5 ober ober | 22. září 2013 v 0:56 | Reagovat

Ak ste napojeni na seba, tak ano. Poziadajte archanjela Michaela o pretatie vsetkych put, ktore su zalozene na strachu a nenesu lasku. Laska je ciz nezistny a nepodmieneny, ak je tam zavislost tak je to vec, ktora by skutocnu lasku mohla zbytocne zatazit. Milujte cloveka takeho aky je, bez poziadaviek, bez ocakavani. Postavte vztah na uprimnosti a tym vytvorite zaklady, ktore sa nebudu dat nicim znicit.

6 sagisia sagisia | 22. září 2013 v 0:56 | Reagovat

ten vyssi prispevok je odomna, zle som vyplnila meno

7 Thomas Thomas | E-mail | Web | 8. prosince 2013 v 17:42 | Reagovat

[3]:Čakry neexistují. Podívej se do Bible
Nebo se koukni na web. Aby nedošlo k mýlce, není můj.

8 sagisia sagisia | 24. listopadu 2014 v 0:50 | Reagovat

Thomas: mam pre teba jednu radu. Prestan sa stale nieka, ,,divat,, a skus sa pozriet do seba co tam najdes. Mozno viac odpovedi ako v Bibli. Tym nechcem povedat, ze Biblia je zla..ale na to, aby si ju clovek dokazal spravne vylozit a pochopit potrebuje istu davku mudrosti.

9 Petra Petra | 17. května 2015 v 17:13 | Reagovat

ďakujem za fantasticky clanok, je mi lepsie po precitani, je tam vela pravdy, zomrela mi babka ktoru citim v byte nielen ja ale aj sesternica, chcem aby nasla pokoj, zasluzi si to, uz sa na jej smrt nebudem pozerat ako na obrovkse nestastie ale na jej dalsiu cestu :) lubim ta babka

10 Eva Eva | 3. července 2015 v 16:03 | Reagovat

moj manzel zomrel pred pol rokom,necitim ho doma,znamena to ze jeho dusa odisla v pokoji?

11 marta marta | E-mail | 5. prosince 2015 v 17:58 | Reagovat

ahojte,mne zomrelo dietatko dievctko ,pred porodom ,velmi to boli .-(

12 Jaroslav Kukla Jaroslav Kukla | E-mail | Web | 22. ledna 2016 v 0:28 | Reagovat

Ludska dusa po smrti fyzickeho tela cloveka,odchadza nazad do kozmickej Maternice(Dvojcentro nasej galaxie)k Ocistcu a znovuzrodeniu-vzkrieseniu k dalsiemu a novemu cyklu zivota na Zemi.Pamat je nacisto vymazana a clovek zacina ako dieta-kojenec novy Chodnik zivota z mnohych cyklov zivota na Zemi...Pas Oriona je muzska(falicka)brana a protistrana Ciernej diery,teda galakticke anticentro. Cierna diera je zenska,yonicka brana,ktora vedie do galaktickeho Dvojcentra,teda kozmickej(galaktickej)Maternice(Valhala pre Vikingov)...Aj preto je jej symbolom,ako aj cislom znovuzrodenia,cislo 8,v antickom Egypte,Mezopotamii,ako aj v Cine,ktora sa nazyva Risou STREDU...V Mezoamerike to bolo a je cislo 9-11,ako aj 20! kedze sme na obraz nasho blizkeho vesmiru,aj my mame Ciernu dieru v centre nasho mozgu,kam ukladame znalosti.Je to singularita v nas,minulost,pritomnost,ako aj buducnost,kam mozeme kedykolvek v zlomku sekundy nacriet. pri zomierani tela sa ruca elektromagneticke pole tela,zivotna paska je narychlo prehrana od detsva az po dospelost.potom sa zruti aj tato Cierna diera na seba,stava sa Cervou dierou(Wormhole) a Bielym,svetelnym tunelom,cez ktory putuje(zvycajne spiraluje)nasa dusa k zdroju a centru-SVETLU,ktore neoslnuje,ale zaplavuje putujucu dusu laskou,sladkym pocitom a blazenostou...Na stare kolena sa obraciame na kojenca: sme holohlavy,bez zubov,a mnohi potrebuju plienky.Telo chladne,ako aj pulz...Smrtou cloveka(nie duse),zacina novy cyklus zivota...Zo stareho si nic nepamatame,zaciname znovu v tele kojenca...No zije par jednotlivcov co si pamataju iste state z minuleho zivota ci zivotov...Ale tych je len par,tak im nikto nechce verit ci uverit...Uz v antickom Egypte otvarali usta mrtvych faraonov,aby ich dusa odisla cez Orion(Pas Oriona) do kozmickej Maternice k ocistcu a znovuzrodeniu...Ved predsa vieme,ze vsetko gravituje do centra nasej galaxie ce Ciernu dieru...Aj preto mame spustu Oktagonalnych chramov po svete,ci ich strechy a veze,alebo pagody s 8 podlaziami...je to cislo novej Oktavy a Noveho zaciatku! Smrt je ako vyhasinajuca sviecka pred novym usvitom dna a Slnka...Aj preto sa niektore kultury 'raduju' kratko po smrti blizkeho,ktory odisiel do blazenejsieho zivota a stavu,ako je tu na Zemi...A Mormoni krstia mrtvych,k novemu cyklu zivota...Samozrejme,toto su "tajomstva" Cirkve,ako aj inych nabozenstiev sveta,ako aj "tajomstva" Slobodomurarstva sveta...Vlastne,vsetky nabozenstva su Lozami! maju spolocne CISLA a MATEMATIKU,ako aj "POSVATNU GEOMETRIU",kedze matematika a cisla su jedinym a skutocnym PRAVDIVYM JAZYKOM SVETA,ktory NEKLAME! Sleduj CISLA(Cyklov a kalendarov Velkeho roku,Anno Magnus),a uvidis,ze su vsade tie iste,od antickych MYTOV az po VSETKY NABOZENSKE KNIHY(ktore su zvacsa taktiez myty)...Mytologie na KOZMICKE/GALAKTICKE,SLNECNE a SOLARNE,ako aj ZEMSKE PRIRODNE SILY a ich OPAKUJUCE SA CYKLE!!! Klucove cisla ako 72,52,69,84,104,108,atd.az po 9x13 a podobne...

13 okay1 okay1 | E-mail | 7. června 2016 v 4:24 | Reagovat

Potřebujete podnikatelský úvěr? Naše firma je název Zion Financial Services Limited, dáváme z úvěrů, které mají zájem zákazníků, které hledají pro úvěry s cílem zlepšit jejich podnikání, můžeme vám pomoci s úvěru až do výše € 15 milionů eur. nabízíme půjčky ve výši 3% úrokové sazby. Můžeme vám pomoci půjčováním vám peníze, začít podnikat nebo rozšířit své stávající podnikání, nabízíme také osobní úvěry, auto úvěry, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, zemědělské úvěry nebo půjčky z jakéhokoliv důvodu atd Pokud potřebujete půjčka dnes kontaktujte nás. Můžeme půjčit až 15 milionů eur. Napište nám aplikovat: zionloanfirm.ltd@gmail.com

14 Radoslavij Radoslavij | E-mail | 15. října 2016 v 6:24 | Reagovat

Nezmysel. Teória reinkarnácie bola vytvorená na základe psychologických spomienok vo sne alebo aj v bdelom stave, ked jedinec nadobúda pocit ze momentálne prezitu situáciu niekde videl alebo zažil (tzv. dežavú). Tie tzv. "spomienky" sú len vlastne psychologickým momentom spojených fragmentov zo skúsenosti z minulosti vlastných alebo dokonca aj cudzích ktore sa vynárajú hlboko z pamäti alebo aj z podvedomia, co nadobúda pocit ze "niekde som to videl alebo zažil".
Co sa týka filozofie života a smrti: život je realita v ktorej sa duch očisťuje, zreje a dospieva do večného pokoja. Tento význam pokoja nenosí takú konotaciu akú ju poznáme tu na zemi. Mam tu skôr na mysli pokoj ktorý je vitálny, šťastný a nekonečne narastajúci a nikdy nekončiaci v prítomnosti svojho Stvoriteľa.
Teória reinkarnácie bola už dávno dokázaná ako primitivny nezmysel mnohými psychologmi. Z hľadiska logiky a kritiky táto teória je bezpredmetná s veľkými medzerami: existuje bezčiselne množstvo prípadov klinickej smrti kde jedinci upadli do smrti a stretli sa so svojimi predkami mnohé generácie dozadu. Ďalšia moja logická otázka: pred tisíc alebo 1500 rokmi na zemi žilo 700 miliónov ludi alebo aj bilión. Dnes žije na svete 7 biliónov cca. Odkial sa zobrali tie duše? Rozpoltili sa na trikrát? Je to celé nezmysel a vnímam velmi nebezpečné brať tuto teóriu aj ako istú formu zábavy.
Napokon smrť Krista podľa tejto teórie je zbytočná a nakoniec podľa nej Kristus ani nemusel nikdy existovať. Smrť a život a aj vzkriesenie Krista bolo potvrdene nielen kresťanmi, ale aj židmi a pohanmi ktorí opísali Krista ako cloveka a Boha ktorý bol zabitý a na tretí den vstal z mŕtvych. Iba jeho zmrtvychvstanie dokazuje posmrtný pokoj o ktorom som pisal vyššie. Viera a konanie ktoré vychádza z viery a život podľa Slova Krista zaručuje život po smrti plny pokoja a šťastia. Žiadna reinkarnacia ci prevtelovanie neexistuje a toto bludné učenie bolo vytvorené už niekde možno v staroveku alebo aj pred nim na ďalekom východe ked vtedajsi myslitelia nemali poznanie o zjavení Boha vo svete ci koncepte Boha a čerpali len z vlastných psychologických skúseností...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama