Srpen 2006

vsetko o OOBE-3.ČASŤ

31. srpna 2006 v 11:55 | Sagisia a Suneis |  Astrálne cestovanie

3. ČASŤ

Metody opouštění těla

Je opravdu mnoho metod, jak opustit svoje tělo, všechna z nich používají imaginaci, čili představování si. Rozdělil jsem ony metody na přímé, nepřímé a zvláštní. Přímé jsou takové, že si imaginací navozujete vibrace, které vám umožní opustit tělo. Nepřímé též používají imaginaci, avšak ten druh, že si představujete svoje astrální tělo, do kterého pak přenesete mysl. Zvláštní jsou všechny ostatní druhy.
Přímé metody:
Lehněte si, zavřete oči a úplně se uvolněte ( toto již dále nebudu vypisovat, pro všechna následující metody to samozřejmě platí ). Představte si, že jste odděleni od těla a ležíte dále ve svém těle. Představte si, že vaše tělo vibruje pomalu a astrální o trochu rychleji. Představte si, že vibrace, které procházejí vaším astrálním tělem můžete cítit, jako kdyby jste stáli před obrovitými reproduktory vysokými jako vy. Dále si představte, že se vibrace astrálního těla zvyšují a narůstají. Toto cvičení opravdu může navodit vibrace, pomocí kterých se dostanete ven z těla.
Představte si, že se díváte do nesmírně hluboké studně. Lezete na její okraj a skočíte do ní. Padáte hlavou dolů. Jak takto letíte volným pádem, sledujete přibližující se dno studně. Snažte se představit si pocit padání se všemi detaily. Nechte se tím pocitem unést. Podaří-li se vám to budete doslova "vyhozeni" ze svého fyzického těla.
Představte si černou skříňku velkou asi 7,5 cm ve vzdálenosti asi 90 cm před vámi v úrovni očí a trochu nalevo. Podržte si tento obraz asi 30 sekund. Poté si představte stejně veliký šedivý oblak, napravo od skříňky. Oblak nemá přesný tvar, ale je spíše vyšší, nežli širší. Podržte si tyto dva útvary vedle sebe dalších 30 sekund. Nyní si představte paprsek světla, jak vychází ze skříňky a pomalu přechází k šedivému oblaku. Když se ho dotkne, naplní jej světlem. Pocítíte-li přitom nějaké zvláštní vjemy, nevšímejte si jich. Autor této metody ( Robert S. Peterson ) píše, že během této imaginace ucítil ostrý pocit podél páteře, pokusil se přitom hodit dozadu, aby to přešlo. Místo toho se pohnulo jeho astrální tělo a on byl venku.
Pokuste se určit místo, kde se nachází vaše vědomí, je to mezi očima? Či snad uprostřed hlavy? Ať je kdekoli, pokuste si představit na onom místě světelný bod. Udržte toto mínění světelného bodu několik minut. Světelný bod nemusí mít žádný předepsaný tvar, záleží na vás. Nyní si představte, jak onen světelný bod klesá dolů, do spodní části mozku. Pomalu jej přemísťujte asi o 10 cm níže, pak jím pomalu pohybujte do původní polohy. Celé to několikrát opakujte. To navozuje vibrace, které vás dostanou ven z těla.
Co možná nejživěji si představte, že slyšíte nějaký bzučivý zvuk v hlavě. Představte si, že bzukot je zpočátku velmi tichý, ale postupně začne nabývat na síle. Jak bzukot sílí, indukuje ve vás vibraci. Jak zvuk sílí, tak sílí i vibrace, které se zesílí natolik, že vás vyhodí z těla.
Představte si malou černou kuličku, která se vznáší v prostoru nad vaším čelem, asi tak ve vzdálenosti půl metru. Představte si, že se kulička začíná pomalu přibližovat k vašemu čelu, zároveň se začíná elektrizovat tak, že kolem ní můžete vidět malé blesky. Vzniklé výboje na kuličce vydávají bzučivý zvuk. Snažte se toto silné elektrické pole i pociťovat. Jak se kulička stále blíží, cítíte zvětšující se napětí, bzučivý zvuk nabývá na intenzitě a stále sílí. Kulička se zastaví asi 2 cm od vašeho čela, začne se pohybovat směrem k nohám a zpět. Během toho ve vás začnou vznikat vibrace v místě, nad kterým kulička zrovna bude, tyto vibrace budou stále sílit, i když se kulička přesune jinam. Toto by mělo navodit vibrace, které vás dostanou ven z těla.

Nepřímé metody.

Jedná se o složitější vizualizace, bohužel je těžké si mnohé věci představit. Lehněte si na postel a uvolněte se. Představte si, že jste již opustili svoje tělo, ale vaše vědomí je v těle fyzickém. Skrz zavřené oči si představujte, jak se ve vzdálenosti asi 20 cm nad vámi vznáší vaše astrální tělo. Představujte si ho do nejmenších detailů, vlasy, tváře, oči, prostě vše do nejmenších detailů ( je to velice těžké, kvůli té složitosti to ani moc nezkouším ). Když jste si jisti, že se nad vámi vznáší vaše absolutně přesná kopie - astrální tělo, přeneste do něj své vědomí. Tím se vlastně dostanete do imaginárního astrálního těla, které se v tu chvíli stane tělem astrálním. Jste venku, toť vše. Pokuste se určit, kde se nachází vaše vědomí, odkud přicházejí vaše myšlenky. Pronášejte v duchu libovolná slova či texty a pokuste se určit, kde je jejich zdroj. Pokud se vám toto podaří určit, přemístěte toto vědomí někam jinam. Posunujte ho směrem dolů podél páteře až do oblasti břicha a zpět. Občas se stává, že se v této fázi dostanete do transu, kde je již opuštění těla velmi snadné - popisuji dále. Pokud ovšem toto nenastane, trénujte dále. Dalším krokem v této metodě je přenést takto vědomí mimo své tělo Nyní se ještě zmíním o zvláštních metodách, které se nedají nikam zařadit:

Zvukové indukování.

color=#aaaaaa face=arial size=2>V moderní době si lidé vše usnadňují, proto si vyrobili psychowalkmany. Já jsem se s žádným ještě nesetkal, avšak vím, na jakém principu pracují. Jde o to, že jsou ze sluchátek vypouštěny stereozvuky, které mění frekvenci vaší mozkové aktivity. Pravděpodobně jste slyšeli o oněch 4 stavech: Delta - 0,1 až 3 Hz - Hluboký bezesný spánek, bez Rem, stav Transu.. Theta - 3 až 7 Hz, snění, inspirace. Alfa - 7 až 13Hz stav relaxace, klidné hypnózy, aktivního učení. Beta 13 až 30 Hz normální stav bdělosti. Úkolem těchto přístrojů je měnit mozkové vlny, abyste se dostali do žádaného stavu ( theta - usnuly, alfa - učili se … ). Jsou ovšem známy frekvence, které slouží k určitému účelu. K našemu astrálnímu cestování jsou vhodné: 6,3 Hz, hned na to 7 Hz, 63 Hz. Proces je vytvářen pouštěním dvou různých frekvencí do každého ucha, jejichž rozdíl udává žádanou hladinu. Například, do levého ucha je generován signál o frekvenci 100 Hz a do pravého 107 Hz, rozdíl je tedy oněch 7 Hz, kterých chceme dosáhnout. Další metoda, která se nedá nikam zařadit je ta, kterou používám já - viz dále

Moje nová metoda - metoda nezájmu

Nyní ještě popíšu metodu, kterou užívám já, která je nejsnadnější a nejvíc o ní vím. Doporučují zabývat se jí potom, co se umíte plně uvolnit a umíte kontrolovat realitu. Lehněte si na postel a úplně se uvolněte, jak jen to je možné. Uvolnění zde musí být mnohem větší než u všech předcházejících metod. Když jste uvolněni, začněte počítat od 50 do 0, s každým číslem si představujte, že se stále propadáte kamsi hlouběji do sebe, zároveň se vše začíná stmívá. Během tohoto odpočítávání již pravděpodobně pocítíte vibrace, snažte se jich nevšímat.
Je v lidské povaze si vše usnadňovat, avšak nezkracujte si interval pod 50 čísel. Je to z toho důvodu, že tím zvyšujete vlastní koncentraci na astrální cestování a dostává vás to ještě hlouběji. Ani se nesnažte si interval zvyšovat, to by vás za chvíli začalo nudit, proto je dejme tomu těch 50 optimální. Během toho odpočítáváni vám často ulítnou myšlenky. Často se mi stane, že během počítání dojdu k číslu 15 a zjistím, že jsem od 35 toho moc nenapočítal, protože jsem přemýšlel o úplně jiných věcech. Nyní záleží jen na vás. Buď můžete počítání opakovat znova od 50 ( což začátečníkům doporučuji ) a nebo můžete pokračovat dále. Když jste došli až sem, vaše tělo je již dosti uvolněné a nacházíte se v hladině alfa ( snad ). Teď můžete například zkusit nějakou předešlou metodu. Zkoušejte jí asi tak do 5 minut. Vycházejme dále z toho, že se vám ona metoda nepodařila. Normální by bylo vstát a vykašlat se na to. To ovšem nedělejte.
Plně uvolněni ležte dál v té samé poloze. Vůbec nic nedělejte ( myslím to vážně ). Na všechno se vykašlete, i na nějaké astrální cestování. Prostě na to nemyslete a zároveň buďte stále maximálně uvolněni. Po chvíli začnete sami přemýšlet o něčem úplně jiném: zítřejší písemka ve škole,o kamarádech o hospodě… atd. Uvědomíte si, že přemýšlíte o něčem jiném. V tom ono přemýšlení vlastně přerušíte a začnete opět nic nedělat. Za chvíli vás to nevědomky omrzí a vy opět začnete nad něčím přemýšlet. A nyní se můj výklad rozchází, jelikož se mohou stát dvě věci:
Najednou se vám může stát, že uslyšíte silné pronikavé "Bzzz" uprostřed vaší hlavy. To vás vyleká, začnete přemýšlet, co to bylo. Po nějaké chvíli ( řekněme okolo 4 minut ) se to stane zase. Celkově se vám to stane asi 3-5x, pak najednou zjistíte, že vše je nějak divné. Octnete se v transu ( viz Stav transu ). V tomto stádiu je astrální cestování velmi jednoduché. Stačí pomyslet: "Chci ven" a octnete se venku. Když jsem napsal "pomyslet", nemíním tím, že si ona dvě slova řeknete v duchu, to ne, jenom pomyslíte na to, co chcete. V tu chvíli vylétnete z těla. Nebo se může stát druhá věc:
Najednou jaksi "volně" usnete během čehož se vám začne zdát sen, ten bude většinou pěkně nesmyslný a díky tomu zjistíte, že to je sen. Avšak ani to nemusíte zjišťovat, během toho snu na vás dolehnou vibrace, které šíleně vzrostou, následkem toho si uvědomíte, že jste ve vlastním těle. Ovšem vibrace budou v takovém stádiu, že vás už vynesou z těla. Nebo se ocitnete v transu a pak pouze pomyslete na to, že chcete ven. V obou odvětvích se na konci ocitnete v Transu.. Jednoduše i popisuji, na co máte myslet.
Když jsem to zkoušel poprvé, pomyslel jsem na to, že chci ven. Nic se nestalo. Zkusil jsem si to říct v duchu. To už se vůbec nic nestalo. Vyšlo to až o týden později na druhý pokus. Přičemž jsem zjisti, že říct si v duchu:"Chci ven" k ničemu nevede. Když přijdou vibrace, v kterékoli z uvedených metod, tak vás napoprvé trochu vyděsí, jelikož onen pocit zatím neznáte. Postupně si na něj však navyknete a právě onen bude signalizovat vaše brzké opuštění těla. Musím vás však upozornit na to, že musíte tyto vibrace přecházet s tím, jako by jste o nich nevěděli. Jakmile je začnete zkoumat a analyzovat zmizí. Jakmile dostanete neskonalou radost z toho, že cítíte vibrace, tak taky zmizí. Berte to jako naschvál s kterým nemůžete nic udělat. Musíte dojít k pasivnímu stavu a vůbec nemyslet na to, že vámi cloumají nějaké vibrace. Stejný pasivní stav by jste měli mít, když jste opustili tělo.
Často se mi stává následující: opustím tělo, a vznáším se nad ním. Najednou začnu myslet:"Jupí, jsem venku, hurá, sláva… Tak honem, co teď než to zmizí!?" Přesně to dělat nesmíte, vím sice že přesně takovou radost mít budete, já jím mám také, ale právě tyto myšlenky vás dostanou zpět do těla, nebo ještě dříve vám zabrání se z něj dostat. Lehce se to píše, ale stokrát hůře se to provádí. Přirovnal bych to k tomu, když vyhrajete v Sazce 60 miliónů, ale je vám sdělena podmínka, že se nesmíte ani trochu zaradovat nad těmito penězi, jinak je ztratíte. ( A popravdě o ně přijdete )
V druhém odvětví se zmiňuji o tom, že se vám začne zdát sen, ze kterého procitnete. To procitnutí se zpočátku nemusí podařit, váš pokus o astrální cestování skončí tím, že se vám něco pěkného zdálo. V další kapitole proto popisuji, jak poznat rozdíl mezi snem a skutečností. Což však ani nebudete potřebovat, jelikož tyto sny skrývají takové s prominutím "hovadiny", že opravdu poznáte, že to je sen. Například: Sedíte u stolu, otočíte se doprava, kde budete vidět poskakující holinku ( bota ), půjdete blíž a v té botě spatříte malé kotě. Vezmete tu holinku do ruky, avšak ta vám z ruky vyskočí a začne poskakovat po pokoji jako hopík. Opravdu poznáte, zda-li se jedná o sen. ( toto byl bohužel jeden z mých případů ) Často ovšem ( po nějaké době ) nebudete muset rozeznávat, jestli je to sen nebo skutečnost, i když bude onen sen probíhat normálně. V určitém momentě ucítíte ony vibrace, které se budou zintenzivňovat, začnou nabírat na síle a váš sen se vytratí, namísto něj zjistíte, že jste doma na posteli a navíc, že jste v Transu

vsetko o OOBE--2.ČASŤ

31. srpna 2006 v 11:53 | Sagisia a Suneis

2.ČASŤ

Efekt Alenka v říši divů

Když astrálně cestujete, mohou se vám přihodit různě divné věci, je to způsobeno tím, že v astrálním světě je všechno možné. Hodně věcí tvoříme vlastníma myšlenkami. Často o tom ani nevíme, co nám naše mysl přichystala. Uvedu malý příklad: Jste například ve vašem pokoji. Vše vypadá jako obvykle, ale něco tu nesedí. Všimnete si, že máte v pokoji dvoje dveře, ačkoli ve skutečnosti máte pouze jedny. Logicky si odvodíte, že ty dveře tam určitě nikdy být nemohli ( neplést si s příkladem o sloupu uprostřed náměstí, kde opravdu kdysi mohl být ). Poletíte-li blíž si prohlédnout ony dveře, zjistíte, že jsou stvořeny absolutně dokonale. Projdete-li normálními dveřmi, octnete se tam, kde by jste čekali, za nimi. Projdete-li ale falešnými dveřmi, tak se většinou objevíte na místě, které neexistuje a kde je všechno možné, můžete také skončit v jiné dimenzi. Kdo četl Alenku v říši divů, ten ví, že je možné úplně vše.

Předpoklady

Když to napíšu stručně, tak žádné předpoklady nejsou až na jeden, ten nejdůležitější: Musíte tomu věřit, pokud budete mínění, že něco jako astrální cestování neexistuje, tak se vám nic nepodaří a opět se utvrdíte na svém přesvědčení. V mnoha knihách jsem četl různé podmínky, co musím učinit, když chci astrálně cestovat. Z vlastní zkušenosti jsem se přesvědčil, že tomu tak není. Stručně zde tedy popíši svá zjištění a vyvrátím, některé omyly, kterými jsem byl stejně jako mnozí jiní mystifikován.
Ležení hlavou na sever
Četl jsem, že siločáry země by měli být v souladu s magnetickým tokem ve vašem těle. Má postel, z které podnikám většinu astrálních cest je na sever, ale to je pouze náhoda. Mnohokrát jsem cestoval, ať již jsem byl hlavou na jakoukoli světovou stranu
Ležení na zádech
Je to popravdě nejpřijatelnější poloha, kterou vřele doporučuji, ale opět není nezbytně nutná. Občas jsem opouštěl tělo na boku a šlo to. Výhoda ležení na zádech je tak, že jste méně náchylní k usnutí - jen si vzpomeňte, kolik z vás usíná na boku.
Nejíst X hodin před astrálním cestováním
Nevidím důvod, proč by jste to měli dělat. Abych nevzbudil zájem okolí, jdu se po obědě jakoby trochu prospat, ve skutečnosti však hned podnikám astrální cesty. Říká se též, že když už jíst, tak jen lehká jídla. S tímto názorem bych už víc souhlasil. Občas se mi stane, že si lehnu s úmyslem astrálně cestovat, když v tom mi tak hlasitě začne kručet v břiše, že se to nedá poslouchat, takže nemáte klid.
Nepít X hodin před astrálním cestováním
S tím též nesouhlasím, když máte žízeň, jen se napijte, ale nepřežeňte to, ať neběháte často na záchod.
Dostatek klidu
tento nárok preferujte především, nezkoušejte astrálně cestovat, pokud kolem vás chodí lidi, nebo v nejbližší době začnou. Klid je na prvním místě. Bohužel musím říci, že jen těžko se ho dá dosáhnout. Já jsem například bydlel s dvěma bratry v jednom pokoji, nemusím snad říkat, že klid tam byl cizí pojem. Měl jsem však zjištěné dny, kdyby mohl být doma klid. Na takové dny jsem se těšíl, abych mohl astrálně cestovat. Když je doma klid od ostatních, tak vypínám všechny hodiny, které tikají. To nemusíte dělat, já to dělám z toho důvodu, že už mě to nebaví poslouchat. Občas se bohužel vyskytnou vlivy, proti kterým nic nezmůžete: Soused vrtá vrtačkou, venku troubí auto, děti venku hážou petardy….
Nepít alkohol
To je logicky správné, když jste namol, tak hned usnete, žádné astrální cestování. Ovšem může se stát i vyjímka. ( viz zážitek č. 6. Z mých zážitků - dole jsou ke stáhnutí )
Poslouchat klidnou muziku
Nevím, co si autoři těchto názorů myslí pod pojmem klidná muzika. Mylně je rozséván názor o tom, že když jste na duchovním vzestupu, mezi který astrální cestování jistě patří, tak se musí poslouchat klidná meditativní muzika, něco jako new age. Já rozhodně nepatřím mezi ty, kteří by si tuto muziku pouštěli. Poslouchám rock a heavy metal, což mi klidné meditativní nepřipadá a taktéž astrálně cestuji.
Být vegetariánem
Nedoporučuji, tělo by tím přicházelo o různé živiny. Všeobecně panuje názor, že je lepší vyhýbat se masu, když začínáte s duchovními aktivitami. Autoři těchto názorů jsou většinou sami vegetariáni a z toho důvodu vám podstrkávají své ideje. Já rozhodně vegetarián nejsem. Všeobecně bych chtěl napsat, že je vhodné jíst a pít to, na co jste zvyklí.
Zavření očí
Nelze se dostatečně uvolnit a dostat do jiných hladin vědomí pokud máte otevřené oči a zaostřený obraz. Takové věcí dokáží opravdu jen mistři, nebo lidé v hluboké hypnóze

Je taky doporučováno, zda máte zkoušet astrálně cestovat ráno, večer nebo odpoledne. Vůbec na tom nezáleží. Z praxe však nedoporučuji zkoušet astrálně cestovat večer, když usínáte, protože pokaždé usnete. Četl jsem, že nejlepší vhodná hodina je taková, v níž jste se narodili. Tento názor nekomentuji, protože jsem se o něm prakticky nepřesvědčil. Je dobré mít na sobě volnější oděv. Džíny jsou například nevhodné, jelikož jsou pevnější a tvrdší, vezměte si třeba tepláky a tričko. Též odložte hodinky, které máte většinou pevně upnuté

Praxe

Zde předkládám již samotnou praxi v astrálním cestování. Je nutné, abyste měli alespoň minimální teoretické znalosti o astrálním cestování, které překládám ve svém prvním článku. Pokud jste jej nečetli, učiňte tak dříve než začnete číst následující řádky, které by pro vás neměli bez teoretických znalostí valného významu.

Uvolňování

Bez komentáře uvolnění je základní podmínkou astrálního cestování. Většina z vás si nyní pomyslí, že uvolnit se přece umí. Bohužel vás musím zklamat, stejně jako jsem si to myslel já ve svých začátcích, tak uvolnění opravdu nejste ani když se uvolníte. Klasické povrchní uvolnění, které mám nyní na mysli je takové, že uvolníte všechny končetiny a necháte je bezvládně viset. Nyní si však představte, že absolutní uvolnění je mnohem větší. Vaše povrchní uvolnění je pouze 5% až 15% z toho, jak až maximálně jste schopní se uvolnit. Já například vůbec nevnímám svoje končetiny, jako kdybych je neměl. Popíši zde několik metod, jak se řádně uvolnit, hned napoprvé se nedokážete uvolnit na maximum, s tréninkem to přijde po krátké době ( okolo 2 týdnů ).
Lehněte si na postel na záda, mějte na sobě volný oděv. Ujistěte se, že vás v nejbližší době nebude nic rušit ( nenechte se oklamat rodinou, která vám bude tvrdit, že do toho pokoje opravdu nepůjde ). Začněte dýchat vaším obvyklým tempem, nepřepínejte se, dýchejte tak, jak jste normálně zvyklí a svůj dech jen pozorujte. Snažte se dýchat břichem nežli plícemi ( když nadechujete, vdechujte vzduch jakoby do břicha. Při normálním dechu se vám zvedá hruď, při tomto způsobu se vám bude fyzicky zvedat břicho. Nehledejte v tom žádnou vědu ani se neděste, jde o normální proces, na který jste zapomněli. Všichni malé děti takto dýchají, teprve v pozdějším věku začnou dýchat více hrudí. Je to otázka cviku. Zkuste to hned teď, při četbě těchto řádků, na 20 vteřin si zkuste dýchat břichem. Teď. Tak co, šlo to? Ani snad nepočítám s tím, že by ne. Pokud nejste
Vraťme se nyní k samotnému uvolňování. S každým nádechem takto uvolňujte své tělo. Představte si, že s každým nádechem by se část vaší hmotnosti propadla do země. Proveďte třeba takto 20 vdechů. Nyní zaměřte svůj pohled na nohy. S každým nádechem pociťujte, jak je vaše levá noha více a více uvolněná, po třech nadechnutích přejděte na další část těla. Postupujte v pořadí: Spodní část levé nohy, lýtko na levé noze, levé koleno, levé stehno, spodní část pravé nohy, pravé lýtko, pravé koleno, pravé stehno. Břicho, hruď, Zadek, spodní část zad, hodní část zad, trapézy, levou ruku od konečků prstů až po rameno, to samé s pravou rukou, krk, obličejové svalstvo ( s tím jsou největší problémy ).
Nemínil jsem zde popsat to, že tento postup je jediný a správný, pořadí můžete zaměnit, ale dodržujte postup od zdola nahoru, cílem bylo popsat to, co mám na mysli. Pakliže je ještě nějaká část vašeho těla neuvolněná, vraťte se k ní a dokonale jí uvolněte. Nyní by jste měli být uvolněni tak, jak jste ještě nikdy při vědomí nebyly. Bohužel to ještě není to nejlepší uvolnění. Chvíli na nic nemyslete.
Nyní si začněte představovat, že se k vám blíží modrý mrak ( modrá představuje uvolnění ), blíží se od nohou a pomalu vás začíná zahalovat. Myslete si, že jakmile zahalil vaše nohy, tak se tímž následkem dvakrát více uvolnily, než byly doposud. Oblak bude dále zahalovat vaše břicho, čím se jako po mávnutím kouzelného proutku uvolní mnohem více. Takto dojděte až k hlavě. Nyní jste řádně uvolněni. Častějším opakováním se zanedlouho uvolníte opravdu hodně.
Kvalitní uvolnění se nedá přesně slovy popsat, přesto se pokusím odhalit alespoň něco: například vaše nohy úplně přestanete vnímat, jako by jste je neměli, budou velmi lehké a zároveň velmi těžké a ztuhlé, nebudete vnímat chlad ani teplo, ba ani fyzickou podložku, na které spočívají vaše nohy. Možná, že ucítíte zvláštní pocit mravenčení, to je příznak, že jste na dobré cestě. Vaše tělo však není na takovou "dávku" uvolnění zvyklé, proto se začne bránit a to tím způsobem, že vás začne něco svědit a vy budete mít veliké nucení se na tom místě podrbat. Bohužel je to vaše zákeřné podvědomí, které se snaží váš pokus překazit. Ve většině případů se mu to podaří. Vzdorujte tomuto popudu, vím jak je to těžké, ze začátku se mi to stávalo skoro pokaždé. Úspěšně jsem vzdoroval nutkání se podrbat, ale nakonec mě to dostalo.

Stav transu

Stav transu byste v učebnici psychologie našly jako stadium velmi hluboké hypnózy, málokdy dosažitelné. V této učebnici byste dál našli, že člověk se sám není schopen dostat do transu pomocí autohypnózy. Z vlastních zkušeností píší autoři takových knih o tom, že jako hypnotizéři dokázali naindukovat pouze hlubokou hypnózu, stav transu nikoli. Ovšem, pravda je taková, že jsou tací, kteří to dokážou usilovným tréninkem. Po motivaci se nemusíte dívat jen na mistry z východu. Toto dokáže většina astrálních cestovatelů.
Je velice těžké tento stav popsat a popsat pocity, které máte, když v transu jste. Tělo pociťujete jako uvolněné a zároveň těžké a nepohyblivé. Jako kdyby jste byli zaliti do betonu a nemohli se hnout. Tento stav vám ze začátku může nahnat strach, mě ze začátku nahnal hodně. Vůbec nemůžete pohnout jakoukoli částí těla: nemůžete otevřít oči, v puse nemůžete hnout jazykem, prostě nic. Jednou jsem se vyděsil z přemýšlení, jestli vůbec dýchám. Dýchal jsem, dýchání v tuto chvíli zajišťuje vaše podvědomí, takže na takové věci vůbec nemyslete, ty by vás jen mohli připravit o tento stav. Zvuky kolem sebe vnímáte dlouze,protáhle a zanechávají ozvěnu. Mimoto slyšíte po celou dobu jakési hučení, občas se do toho vmísí jakési "zkraty". Popsal bych je jako rychlý bzučivý zvuk. ( tohle jsem udělal, aby jste si udělali představu: zvuk.zip )
Když jste ve stavu transu, můžete vše, co chcete. Stačí na to jen pomyslet. Chcete slyšet na dálku? Stačí jen pomyslet na vašeho kamaráda s tímto úmyslem a hned uslyšíte, o čem v této chvíli mluví. Chcete vidět do budoucnosti? Stačí na to jen pomyslet a budete mít vizi. ( Stejně to praktikoval Nostradamus. Nejčastěji uvidíte války, které jsou prodchnuty velkou energií ). Je zde opravdu mnoho možností. Samozřejmě nám jde o astrální cestování.
Jakmile jste v transu, stačí pomyslet na to, že chcete ven z těla, a během okamžiku ho opustíte. ( u mě je to skoro pokaždé ) Výhodné je, a co doporučuji, naučit se dostat se do Transu.. Je to těžké a já to bohužel neumím tak, jak bych chtěl. Většinou se v něm ocitnu spontálně po nějaké době, co se uvolním. Naštěstí ! ... existují různé metody, je jich víc, všechny závislé na principu klesání.
Když jste ve stavu uvolnění, představte si dlouhou šachtu, která vede kamsi do země. V oné šachtě je dlouhý kovový žebřík. Vstupte na něj a začněte slézat dolů. Představujte si, jako kdyby jste po onom žebříku opravdu klesali. Viďte každou příčku, které se přidržujete. Snažte se pociťovat, jak se kolem vás stále stmívá, když lezete hlouběji. Další je oblíbená metoda psychologů, při ní jdete ze schodů, stále níž a níž, s každým krokem musíte cítit, že jste hlouběji ve své mysli, mít pocit, že se propadáte sami do sebe. Kdo jste četl nějaké knihy o autohypnóze, jistě v tomto spatřujete určitou podobnost. Je to založeno na stejném principu, kdy s postupním snižováním klesá hladina vln v mozku. Podrobnosti o tomto uvádím na jiném místě.

Umění imaginace

můžeme slýchávat docela často, je převzaté z angličtiny ( to imagine=představovat si ). Ve všech návodech na astrální cestování je kladen důraz na imaginaci, čili představování si určitých dějů, nebo věcí. Není to nejlehčí, občas jste dle návodů vyzváni představovat si věci, které vyžadují mnoho úsilí. Pokud patříte mezi lidi, kteří často sní, občas i s otevřenýma očima, jste o něco napřed. Pokud ovšem k takovým lidem nepatříte, musíte se cvičit.
Nechce se po vás, aby jste se uvolnili, sedli si … atd. Jde o to vmísit imaginaci do svého života, aby se na čas stala jeho součástí. Když například jedete autobusem, představujte si žlutou podlahu, nezírejte na ní a nehledejte něco žlutého, ona podlaha je ve skutečnosti šedivá. Vy jí však viďte jako žlutou ( můžete použít klidně jinou barvu ). Koukejte se například z okna, ale přitom stále vězte, že ona podlaha je žlutá. Jakkoli lehké se to zdá, tak pro některé lidi to neplatí. Přikročme k dalšímu kroku. Z představování si žluté podlahy nic nemáte. Buďte trochu zlomyslní a představujte si úplně jiné věci. Nechci vám podávat výčet, co vše si můžete představovat. Záleží to jen na vaší individualitě.
Můžete například sedět na lavičce v parku, jelikož je zima a sníh, tak si představujte okolo sebe rozkvetlé květiny. To je statická imaginace, objekty vytvářené v naší mysli se nehýbou. Při pohybové imaginaci si představte kolem sebe poletovat motýly. Je to těžké? Povolme však uzdu fantazii a s končeme s představováním si mírumilovných věcí. Předkládám jen to, co občas dělám já.
Jedu si takhle unavený v tramvaji. Když v tom se přižene stará důchodkyně mávajíc deštníkem nad hlavou, ať jí pustím sednout. Vzhledem k tomu, že nechci vyvolávat konflikty, tak jí pustim sednout. Pak jen následujou moje drastické imaginační cvičení: "Stařeně začínají hořet vlasy, oheň se dál rozšiřuje a stařena je zaživa spalována. Ke všemu jí ještě upadne ruka. Aby toho nebylo konec, tak jí exploduje hlava a krev dopadne na člověka, který sedí před ní…" Tím vás však nechci navádět :-)

Rozeznání snu od skutečnosti

Klíč k tomuto je neustálé kontrolování reality. Pokud jste například kuřák, děláte stále jednu věc pravidelně, ta se projeví ve vašich snech, kde budete touto činností pokračovat. Dejme tomu, že nosíte náramkové hodinky a často se díváte, kolik je hodin. Vždy když se podíváte na hodiny zkontrolujte, zda jde o sen, či o skutečnost ( viz dále ). Tato činnost se projeví i ve vašich snech. Bude se vám něco zdát a v onom snu se podíváte na hodinky, zvykem ( který budete provádět pokaždé ) si opět začnete kontrolovat realitu a s úžasem zjistíte, že se jedná o sen.
Můžete pak tento sen začít ovládat, čímž budete mít lucidní sen, který jsem popisoval zpočátku, nebo si uvědomíte své tělo, ocitnete se v transu a své tělo opustíte. Jak však poznat, že se jedná o sen? Jednoduše, ve snu dokážeme všechno, na co pomyslíme. Některé věci však ve snu nemůžeme, protože k některým věcem není vaše snové tělo uzpůsobeno. Kdy jste naposled mrkly ve snu? Nikdy, protože to nejde. Vaše tělo totiž nemá žádné fyzické oči, tudíž ani nemá oční vička a následkem toho nemůže mrkat. Když teď čtete tyto řádky, tak si naschvál mrkněte. Ano, zvládli jste to. Kdyby toto byl však sen, tak by jste mrknout nemohli. Můžete létat? Ne, ale ve snu můžete. Zkuste teď hned vzlétnout - nic. Kdyby jste však toto zkusili ve snu, tak by se vám to podařilo. Vždy, když se tedy podíváte na hodinky, zkontrolujte realitu tím, že zavřete oči, nebo jen mrkněte. Když toto budete nějakou dobu provádět ( týden až dva ), tak se vám to stane zvykem a i ve svých snech začnete kontrolovat realitu.

vsetko o OOBE--1.ČASŤ

31. srpna 2006 v 11:51 | Sagisia a Suneis |  Astrálne cestovanie
1. ČASŤ
Skopirovala som to z jednej stranky...fakt dobre...

Teorie

Je mou povinností nejprve povědět, co vůbec astrální cestování je. Nejedná se zde o cestování jak je známe z našeho života nýbrž o to, které z našeho života neznáme. Astrální cestování je někdy nezýváno OBE, z anglického Out of Body Experience, jenž v překladu znamená mimotělné zkušenosti, volně přeloženo jako zážitky mimo tělo. Co se tím vlastně myslí, zážitky mimo tělo? Jedná se o jev, kdy lidský duch spolu s duší opouští naše fyzické tělo. Předpokládám, že každý ví, co je to zážitek blízký smrti neboli klinická smrt. V takovém případě také duch opouští tělo.V mnohých případech se tak stává po následku nějakého šoku, nehody, či operace. Po chvíli shlédnutí na vlastní tělo se otevře jakýsi tunel, kam pak jdete... atd. U astrálnímu cestování je tomu jinak, člověk nepotřebuje zažít nějaký šok, či nehodu, místo toho klidně leží na posteli a prostě si opustí tělo...

Astrální sféra

Jako se naše fyzické tělo pohybuje po fyzické zemi, tak i astrální tělo potřebuje svojí atmosféru, nějakou onu zemi. A tak se dostáváme k otázce, co jest astrální sféra, nebo prostě astrál. V lexikonu magie můžeme najít definici: nevnímatelná substance ve vnímatelném světě. S tím si pravděpodobně nevystačíme. I když předcházející definice je správná, přece jen potřebuje trochu doplnit. Astrální sféra je opravdu sférou procházejíc naším hmotným světem, je vším ve všem. Matematicky vyjádřeno je nadmnožinou našemu hmotnému světu. Stejně jako atomy a molekuly jsou všudypřítomné ( ale hmotné ! ), tak i astrální sféra je všudypřítomná. Je to něco jako nadsvět našeho skutečného světa. Ovšem s určitými rozdíly. Zde na naší zemi dýcháme kyslík, u moře má tlak 101.25 kPa. Vzduch je tam hustější, oproti například vrcholu vysoké hory, kde je tlak menší, hůře se tam dýchá. Vzduch na takové vyšší hoře je tedy o mnoho jemnější, ale stále přístupný. Na Mount Everestu je vzduch ještě jemnější, tak jemný, že jej člověk potřebuje dýchací přístroj. A tak zákonem analogie můžeme dospět k závěru, že s astrální sférou je to také tak. Ovšem tam venku není žádné nahoře a dole !! U astrální sféry se používá údaj hustoty vibrací. Sama astrální sféra se může rozdělit minimálně na další tři podsféry rozděleny opět podle hustoty, s plynulou návazností.

Směřem nahoru po ose Y se nám zvyšuje hustota astrální sféry.
Červená odděluje 3 druhy světů, jenž jsou sobě nadmnožinami. Hmotný svět náleží astrálnímu a astrální sféra náleží mentální.
V první části úplně zleva je patrné zvyšování hustoty směrem k fyzické sféře ( dimenzy ), spolu s tím souvisí vnímání času a prostoru v těchto sférách. To vás pravděpodobně upoutalo z druhého sloupce. Je nám jasné, že v našem hmotném světě vnímáme čas a prostor. Prostor jako místnost, ve které právě sedíte a čas strávený čtením těchto stránek :-) Tyto dva důležité principy nám garantují existenci v našem fyzickém světě, bez toho, aniž bychom ze zmatku zešílely.
V nejnižší úrovni astrální sféry je ještě čas a prostor vnímán. Astrální cestovatel má v takovém případě mnoho energie. Má velkou výhodu, že se neztratí ve zmatku ducha. Jasně vnímá prostor a časově vnímá ( pozoruje ) události v prostoru se odehrávající se. Je nyní obrazně duchem, což mu umožňuje procházet zdmi, navštěvovat jako duch své přátele apod. V této části dochází k zážitkům blízkým smrti ( NDE - Near death experience )
Ve střední úrovni astrální sféry postupně prostor mizí, což může astrálního cestovatele uvést ve zmatek. Prostor je vnímán způsobem konečných nekonečných vzdáleností, alespoň ohledně samotného cestování. Astrální cestovatel si v takovém případě pomyslí na nějaké místo a v tom okamžiku se tam nachází. Překonal tedy vzdálenost v nulovém čase. Proti tomu je rychlost světla nudně pomalá. Na cílovém místě již astrální cestovatel vnímá vše tak, jak má.
V nejvyšší úrovni astrální sféry člověk přichází i o vnímání času. Chtěl bych zde upozornit, že čas a prostor z našeho pohledu ubývají stejnou měrou, čili ve střední sféře "čas, prostor již není" bychom mohli nahradit "prostor je, čas ne". V této sféře je člověk schopen cestovat v čase.

OBE,OOBE,Astrální projekce

je to zkratka z angličtiny Out Of Body Experience, což v překladu znamená zážitek mimo tělo, nebo zkušenost mimo tělo. Když prožíváte tento typ mimotělné zkušenosti, prožíváte ji v reálném čase. To vám umožňuje vnímat události tak, jak logicky jsou - popořadě. Je to způsobeno tím, že se vaše astrální tělo nachází v nejbližší sféře k naší fyzické, jak jsem již předeslal. Pro pochopení uvádím příklad: Když astrálně cestujete a nacházíte se na rušné ulici, vidíte mnoho událostí, auta jezdí, lidi pobíhají sem a tam. Když se podíváte na nějaké hodiny, zřetelně uvidíte pohybující se vteřinovou ručičku. Je to tudíž reálný čas, není zpomalený, zrychlený nebo žádný. Název astrální projekce může svádět k domněnce, že jde jen o projekci utvořenou v mysli, čili vzdálené vnímání místa, ze kterého se údaje reprezentují jako, kdybychom na onom místě byli - stručně, že by se jednalo o mentální putování. Tento název, zejména slovo projekce, je použit, aniž by se o projekci jednalo. Například kniha od Roberta S. Petersona Astrální projekce pojednává o OBE.

Astrální cestování

představuje skoro to samé, co OBE, ale s tím rozdílem, že zde žádný čas není. Je těžké popsat svět, kde není čas pro průměrného člověka. Zde se není žádná minulost, přítomnost ani budoucnost a zároveň je tu všechno pohromadě. Opět uvádím příklad pro bližší pochopení: Opět astrálně cestujete a jste na stejném místě co minule, tedy na rušné ulici. Zde ovšem žádná auta nejezdí, lidi nechodí a ptáci nepějí. Je to z toho důvodu, že v žádném čase tu žádní lidé nemohou chodit. Když už však budete na té ulici, spatříte ulici samotnou a baráky, což logicky odporuje tomu, co jsem před chvílí naznačil, že v žádném čase tu žádné baráky stát nemohou. Jde o to, že ony baráky tam stojí například 70 let, za onu dlouhou dobu, co na tom místě stojí, zanechaly v astrální sféře svůj otisk, který je patrný i bez času. Pro bližší pochopení uvádím další příklad: Ocitnete se ve vašem městě na náměstí, vznášíte se tam a prohlížíte si domy. V tom spatříte uprostřed náměstí sloup. To je ale divné, jelikož dobře víte, že tam ve skutečnosti žádný není. Přiletíte k němu blíž, aby jste si ho prohlédli, jediné, co zjistíte, že je skutečný. Dejme tomu, že za měsíc jdete do knihovny půjčit si knihu o minulosti vašeho města. Na některých fotkách či rytinách v oné knize je skutečně zachycen sloup uprostřed náměstí, který jste spatřili, když jste astrálně cestovali. Co se tedy stalo? Byly jste v astrální dimenzi. Ten sloup, který jste tam spatřili stál v letech 1750 až 1938, což bylo 188 let, za tu dlouhou dobu vryl otisk svého tvaru do astrální dimenze kde zůstal.

Lucidní snění

jak už název napovídá je vlastně astrální cestování během snu. Možná se vám už několikrát stalo, že se vám zdál nějaký sen a zároveň jste věděli, že to je sen. To asi tak bylo všechno. Abyste měli lucidní sen ( lucid = průzračný ), je potřeba se z onoho snu probrat a změnit chod snu, tak, jak chcete vy. Zdá se vám například, že stojíte na louce, napravo od vás je zlatý poklad a nalevo je fotbalový míč. Normální sen by vypadal tak, že si pokladu nebudete všímat a začnete si kopat s míčem. Vy však z toho snu procitnete, zjistíte tedy, že se jedná o sen. Proč by jste si měli kopat s míčem, když je vedle vás poklad? Tím, že začnete ovládat svůj sen, můžete se jít podívat na onen poklad, což jste původně vůbec neměli udělat. Můžete však i víc, můžete například stejně jako u OBE navštívit své známé a pak se přesvědčit o tom, jestli to co jste viděli byla pravda. Můžete sen například měnit podle celé vaší fantazie, tak jak chcete vy. Můžete se vznášet, můžete nechat vznášet ostatní věci ( telekineze ), můžete předměty ve vašem okolí nechávat mizet a objevovat se ( materializace ), můžete si i vyzkoušet sebevraždu. Co všechno jde měnit ve snu jsme mohli vidět například ve všech Nočních můrách z Elm Street

Mentální cestování

Již v úvodu jsem se zmínil o tom, že při astrálním cestování opouští fyzické tělo duch i duše ( astrální tělo ). Při mentálním cestování opouští tělo pouze duch. Je tedy pouze na cestovateli, jaký druh si zvolí. Je samozřejmě třeba brát zřetel na určité rozdílnosti mezi astrálním a mentálním putováním. Při astrálním cestování si cestovatel bere své vlastnosti. Když se nalézá mimo tělo, tak jeho pozorování zahrnují i emoce. Emočně může projevit sympatie či odpor k nějaké shlédnuté věci. U mentálního cestování je člověk je myslícím duchem, bez oněch vlastností, čili jen pozorovatel. Události v něm nevyvolají žádné emoce. Při astrálním cestování je například člověk schopen působit na fyzický svět, přemysťovat věci, klepat a jiné podobné hříčky na postrašení svých známých. Takové věci zde však nenaleznete.


Z obrázku je patrné, jaký druh cestování náleží jaké sféře. Čtenář pravděpodobně již počal přemýšleti nad onou mentální sférou, podám tedy krátké vysvětlení. Stejně jako astrální sféra je nad sférou fyzickou, tak mentální sféra je nad sférou astrální. Opět zde platí zákon analogie. A stejně jako fyzické tělo nemůže navštívit astrál, tak astrální cestovatel nemůže se svým tělem navštívit mentální sféru, ta již náleží mentálnímu cestování ( duchovnímu cestování ).
Kromě výše uvedených druhů existují ještě další možnosti, které sice nespadají pod tento fenomén, ale mají obdobné výsledky, tím myslím například vidění na dálku. Pravděpodobně si teď myslíte, že až budete astrálně cestovat, tak nerozeznáte, zda se jedná o OBE,astrální cestování, či lucidní sen. Můžu potvrdit, že zpočátku jsem opravdu nevěděl, o co se jedná. S přicházející praxí však sami poznáte, kde se nacházíte, nemůžete čekat nějakou ceduli s nápisem "Toto je vyšší sféra, zde již není čas". Bohužel vás uvedu ještě ve větší nepřehlednost, když vám sdělím, že tyto zážitky mohou být občas spojené, či návazné. Míním tím například přecházení z OBE do snu, pravý přechod nerozeznáte, vše si musíte uvědomit až po návratu do těla.

Obyvatelé astrální sféry

Stejně jako náš hmotný svět má své obyvatele, tak i astrální. Narozdíl od naší planety jsou však roztroušeni po různých sférách, které jim náleží. Platí však stejná věc, že v nižších je jich přece jenom více, stejně jak zde na zemi. Především, jak vás napadlo se jedná o nebožtíky, ti neobývají pouze jednu sféru, ale můžeme je nalézt po téměř všech sférách, s tou podmínkou, že výše se dostanou ti lidé, kteří jsou více duchovně založení a to nejen z teoretického hlediska. Největší materialisti a skeptici ve vše nadpřirozené zaujmou po smrti nízkou sféru astrální úrovně, naproti duchovněji založenější lidé, včetně astrálních cestovatelů budou mnohem výše . Nejsou to však jen oni. Jsou zde i bytosti čistých živlů, což jsou Salamandři ( oheň ), Sylfy (vzduch ), Undiny = Rusalky ( voda ), Gnómové = trpaslíci ( země ). Možná nyní zíráte s určitým posměchem, ale tyto bytosti jsou stejně tak skutečné, jako vy, nebo já a nejsou tedy výmysly pohádek, ovšem astrální cestovatel je bez řádné přípravy nepotká. Jelikož při setkání s těmito bytostmi jsou kladeny různé podmínky, jejichž nedodržení může vést a vedlo by k smrti astrálního cestovatele, tak zde nenaleznete jakýkoli návod na setkání s nimy. Dále jsou to pak andělé, duchovní strážci a vůdci, elementárové, elementálové, larvy, fantómové, démoni a samozřejmě zde také můžete narazit na další astrální cestovatele. Z každou zde vyjmenovaných bytostí se můžete setkat a navázat s ní kontakt. Stejně jako tomu je u lidí, můžete narazit na dobré a zlé bytosti. Stejně jako, když jdete na ulici, tak nevíte, kdo z vašeho okolí je dobrý a u koho je tomu naopak. Pokud vás potká nějaká bytost s negativními vlastnostmi, tak z toho pro příští cestování vyvstane strach a příště již nebudete tak moc chtít opustit tělo.

Kontakt s bytostmi

Jako první vás napadne, jak se s tou nějakou bytostí dorozumíte. Po chvilce přemýšlení snad každého z vás napadne telepatie. Jedná se o tak zvanou kosmickou řeč - řeč myšlenek a idejí. Neexistuje tedy něco jako jazyk, kterým se hovoří. Každý slyší toho druhého v řeči, která je mu nejbližší - u nás tedy v češtině. Každý takto kontaktovaný vnímá tak, jak je zvyklý. Jistě si vzpomínáte na ty experimenty s telepatií, kreslením obrázků a zenerovými kartami - z vlastní zkušenosti tvrdím, že to všechno je zbytečné plýtvání časem, dle mého názoru se nejedná o klasickou telepatii. Když se dorozumíváte s nějakou bytostí telepaticky, tak slyšíte její myšlenky jakoby uvnitř vaší hlavy, zcela jasně a srozumitelně. Nechci vám vnucovat svůj názor o tom, že je lepší snažit se kontaktovat lepší bytosti. Dle vašeho osobního přesvědčení záleží jen na vás, ke kterým silám tíhnete, jestli k dobrým nebo zlým. Rozdíl je obrovský, ty dobré vás plně neuspokojí tím, co vám mohou nabídnout, pokud se nejedná o znalosti. Hlavní je, že vám neublíží. Démoni však nabízejí mnohem víc, jako třeba bohatství, slávu, vědění, moc nad životem a smrtí, zní to lákavě a je opravdu těžké některým svodům odolat, ale nakonec by jste na to doplatili. Dejme tomu, že byste kontaktovali nějakou bytost a uzavřeli s ní pakt. Po zbytek života, nebo na nějakou dobu ( Faust měl smlouvu s Mefistotelem na 24 let ) by vám ochotně sloužil, nebo jeho poddaní. Vše co by jste chtěli a co by bylo v možnostech oné bytostí, by se stalo. Avšak po vypršení lhůty, nebo po smrti by jste se odebrali do sféry oné bytosti a sloužily pro změnu jí.

Astrální pohled

Náš normální zrak ( 2 oči ) nám umožňuje vidět záběr pod úhlem 220° před sebe bez toho, aniž bychom se otáčeli. U astrálního těla tomu je jinak. Když jste mimo tělo, nemáte žádné oči. Představte si, že jste bod vědomí v prostoru, vše vidíte pouze z tohoto bodu, a to vše myslím záběr 360° na obě strany a nahoru a dolu. Vidíte tedy všemi směry v jeden okamžik. To způsobí dost velký zmatek v našem vnímání prostoru. Takže, když se vám to poprvé stane, budete dost vedle… Nelamte si však z toho hlavu, ve většině případů ostatní strany ani nepostřehnete, budete jen vnímat to, co je před vámi. Já si například toto sférické vidění vůbec neuvědomuji. Párkrát se mi stalo, že jsem začal vnímat na víc stran a bylo to docela hnusný.

tecniky OOBE

31. srpna 2006 v 11:41 | Sagisia a Suneis |  Techniky pri ast. cetovaní
OOBE- out of body experience
VZDALENE NAHLIZENI, JEDNOSUCHE TECHNIKY
Za pojmem vzdálené nahlížení se skrývá činnost, jejíž podstatou je rozdělení vědomí. Když toto cvičení provádíte, jste vlastně na dvou místech současně.

Svým způsobem je to forma meditace, odlišná úroveň bytí, z níž sledujete události dějící se na jiném místě.

Většina lidí je schopna tuto činnost provozovat, pokud bude řádně trénovat.

Pro ty, kteří jsou zvyklí meditovat a vidět či naslouchat poučením, bude vzdálené nahlížení téměř hračka. Tak ho neodsuzujte jako příliš těžké. Spíš ho berte jako zábavu, a bude fungovat.

To, co uvidíte si zaznamenávejte a označujte datumem. Forma záznamu může být jakákoli. Třeba zápisky nebo magnetofonová nahrávka.

Jednoduché techniky

- Najděte si tiché, klidné místo.
- Ujistěte se, že místnost je zbavena všech rozptylujících činitelů (telefon, televize, lidé atd.)
- Můžete si přizpůsobit intenzitu světla tak, aby vám bylo příjemné.
- Najděte si vhodnou polohu. Vleže nebo v sedě, podle toho, jak se budete cítit pohodlně.
- Hudba není třeba.
- Možná se vám bude hodit, když si zapnete diktafon a zaznamenáte informace, které se Vám dostanou.
- Odložte oblečení, boty i brýle.
- Můžete cestovat sami nebo s ostatními. Třeba s přáteli.
- Ovládněte a zklidněte myšlenky. Vědomí je totiž velice zaměstnané, pořád a na mnoha úrovních zpracovává informace.
- Vdechujte pomalu nosem.
- Zadržte dech tak dlouho, jak vám to přijde pohodlné.
- Vydechujte zvolna pootevřenými ústy.
- Soustřeďte se na plochu za vašima očima, na které se objevují obrazy.
- Nechejte svou mysl volně se pohybovat okolo, nebo vnitřně 'vidět' to místo, které si přejete spatřit. Malý příklad: Jestliže si přejete navštívit určitou budovu, přemýšlejte o ní. V duchu si ji prohlížejte, procházejte si ji a po chvíli můžete začít s pozorováním. Pomalu začnete vidět obrazy spojené s onou stavbou. Vaše myšlenky budou směřovat jen k ní. Rozhlédněte se.
- Nespěchejte, zklidněte se. Prohlédněte si zkoumanou oblast z mnoha pohledů. Naslouchejte zvukům, sledujte, co se kde hýbe a proč. Věřte věcem, které vám jsou zjevovány.
- Možná se vám bude zdát, že to, co vidíte před sebou jsou jen vaše představy. Proto si vše zapamatujte nebo nějak zaznamenejte a zkontrolujte později.
- Můžete verbálně komentovat věci, které budete objevovat. Třeba jen do diktafonu anebo přátelům, kteří postupují s vámi.
- Hledejte něco specifického pro možnost ověření, zvláště cestujete-li mimo Zemi. Jste totiž schopni přemístit se do blízkosti jiné planety. Když se vám to podaří, zaznamenejte si rozestavění hvězd okolo vás. Až se vrátíte, můžete si ověřit polohu.
- Když navštívíte domov nějakého známého, později mu můžete zavolat a ověřit si, zda to, co jste viděli, se skutečně stalo. Ale nebuďte dotěrní.
- Tohle cvičení lze provádět do té doby, než vám přestanou docházet informace. Pár minut anebo hodinu, ale měli byste si uvědomit, že nemáte dobrou schopnost odhadovat čas. To, co se zdá být několik minut, může ve skutečnosti trvat hodinu i déle.
- Čím zkušenějšími cestovateli budete, tím více detailů budete schopni registrovat. Poprvé spatříte místnost, napodruhé se podíváte na stůl, uvidíte počítač a pak možná, když budete trénovat, objevíte i co je na monitoru.
- Vzdálené nahlížení vyžaduje cvičení, ale jakmile se začne dařit, je to snadné a zábavné
TECHNIKA MONROE
První krok:

Uvolněte tělo. Jak pan Monroe řekl: "Schopnost uvolnění je první nutnou dovedností, pravděpodobně vlastně prvním krokem" k OBE. To zahrnuje fyzické i duševní uvolnění. Už nám ale nedává žádný návod jak uvolnění dosáhnout. Postupné svalové uvolnění kombinované s procvičováním důkladného dýchání (vdech 1, výdech 2, vdech 3... asi do 50 až 100) je považováno za nejúčinnější.

Druhý krok:

Dostaňte se až na hranici spánku. Říká se jí hypnogogický stav. Monroe opět neuvedl, jak na to. Jeden ze způsobů je položit ruku na postel či na zem a zvednout předloktí. Jakmile začnete usínat, ruka spadne a to vás opět probudí. S trochou praxe se lze do hypnogogického stavu dostat i bez používání ruky. Další metoda spočívá v soustředění se na určitý předmět. Jakmile se k němu ve vašich myšlenkách začnou přidávat jiné objekty, jste v hypnogogickém stavu. Pasivně si je prohlížejte, což vám umožní zůstat ve stavu blízkém spánku. Pokud se vám to podaří, jste, alespoň podle pana Monroa ve stavu A.

Třetí krok.

Prohlubte svůj dosavadní stav. Začněte s pročišťováním mysli. Vnímejte své zorné pole - temnotu před vámi za zavřenými víčky. Po chvíli se vám možná před očima začnou objevovat různé světelné vzory. Těch si nevšímejte, jsou to jen nervové "výboje" a nemají žádný zvláštní účinek. Jakmile ustanou, nacházíte se ve stavu B. Odtud se musíte dostat do ještě hlubšího uvolnění, jež Monroe nazývá stavem C. To už musíte být tak uvolnění, že ztratíte schopnost smyslového vnímání. Jste téměř v úplné prázdnotě, již narušují jen vaše vlastní myšlenky.

Ideální pro opuštění těla je stav D. Je to vlastně stav C, do kterého jste se ale dostali po nějakém odpočinku a jste tudíž svěží a čerství . Monroe doporučuje se o D stav pokoušet ráno hned po probuzení nebo po krátkém dřímání.

Čtvrtý krok:

Přivození vibrací. Je to nejdůležitější část techniky a také ta nejobtížnější.

Mnoho astrálních cestovatelů zaznamenalo, že vibrace bezprostředně předcházejí samotnému cestování. Projevují se brněním nebo pocitem jako když vámi prochází elektrický proud. Jejich příčina je záhadou. Mohlo by to být astrální tělo, jež se pokouší opustit tělo fyzické.

K navození vibrací Monroe předkládá následující návod:

1. Sundejte si šperky či jiné drobnosti, jež se mohou přímo dotýkat vaší kůže.

2. Zmírněte osvětlení v místnosti tak, že skrz zavřená oční víčka nebude žádné vidět, nezůstávejte ale v úplné tmě.

3. Lehněte si tak, aby vaše tělo leželo podél severo-jižní osy s hlavou směrem k magnetickému severu.

4. Povolte veškeré oblečení ale zůstaňte oděni (příp. přikryti) tak, aby vám bylo lehce tepleji než obvykle.

5. Ujistěte se, že vás na daném místě a v daný čas nebude vyrušovat ani jediný zvuk.

6. Uvolněte se.

7. Vědomě si vsugerujte že si zapamatujete vše, co vás potká během výstupu z těla, vše, co vám bude prospěšné. Zopakujte si to pětkrát.

8. Spolu s dýcháním se soustřeďte na prázdno před vámi.

9. Vyberte si bod vzdálený asi stopu od čela, pak ho posuňte až na vzdálenost šesti stop.

10. Přetočte bod o 90 stupňů nahoru tak, aby byl umístěn nad vaší hlavou. Soustřeďte se na něj a navoďte si vibrace v onom bodu, pak je stáhněte zpět do těla.

I když možná nevíte, jak tyhle vibrace vlastně vypadají, až přijdou, určitě je poznáte.

Pátý krok:

Naučte se vibrace ovládat. Cvičte se v tom, vůlí je dotlačte do hlavy, dolů do prstů u nohou, nechejte je pronikat celým vaším tělem a způsobovat vlny vibrací od hlavy až k patě. K dosažení efektu vln je třeba soustředit se na vibrace a v duchu "vypustit" vlnu směrem od hlavy a vést ji skrze celé tělo. Zkoušejte tyto cviky dokud nebudete umět dostat vlny zcela pod svou kontrolu. Jakmile se vám jednou povede umět naprosto ovládat vibrace, jste připraveni opustit tělo.

Šestý krok:

Začněte s částečným oddělováním. Klíčem je naprostá kontrola myšlení. Zůstaňte soustředěni na úmysl opustit tělo. Nenechejte si vědomí utéct. Zatoulané myšlenky mohou způsobit, že přestanete svůj stav ovládat.

Díky vibracím tedy můžete začít objevovat OBE tím, že vystrčíte ruku či nohu "druhého těla". Monroe doporučuje dotknout se končetinou nějakého známého předmětu, třeba stěny vedle postele a pak ji oním objektem prostrčit. Potom vraťte končetinu zpět do fyzického těla, utlumte vibrace a skončete pokus. Tiše ležte dokud se úplně nevrátíte do normálního stavu. Tohle cvičení vás připraví na úplné oddělení.

Sedmý krok:

K opuštění těla doporučuje Monroe dvě metody. Jedna obnáší vylétnutí z těla. Jde v ní o to, že poté, co dosáhnete vibrací, myslíte na to, že jste lehčí a lehčí a jaký to bude skvělý pocit, až se budete vznášet nahoru. Udržte si tuhle myšlenku za každou cenu a nenechejte se vyrušit žádnou jinou. OBE bude přirozeně následovat.

Druhá metoda se nazývá metoda kroužení. Jakmile přijdou vibrace, zkuste se otáčet jako když se převalujete v posteli. Samozřejmě ne doopravdy, fyzické tělo je stále na místě. Zkuste vykroutit tělo odshora a přetáčejte se do prostoru hned vedle těla fyzického. Pokud se vám to povede, jste venku. Pak stačí jen pomyslet na stoupání vzhůru a zjistíte, že se skutečně vznášíte nad svým tělem
METODA KONTROLY MYSLI
Zklidněte vědomí, zbavte se přebytečných myšlenek.

Řekněte si pro sebe:

"Teď budu počítat od tří do jedné a představovat si každé číslo zachycené v bílé kouli ve vzduchu nad mojí hlavou." Když potřetí a naposledy dojdu k číslu jedna, mé tělo bude hluboce uvolněné. Nebudu vnímat žádné fyzické pocity. Veškeré fyzické nepohodlí zmizí. Mé vědomí se bude soustředit pouze na astrální tělo.

Nyní si představte bílou kouli umístěnou ve vzduchu nad vaší hlavou. Vědomě se soustřeďte na vytvoření čísla tři na jejím povrchu. Může mít jakoukoli barvu a při každém cvičení vypadat jinak. Trojku si představte třikrát - tři čísla tři umístěná na bílé kouli. Vaše tělo je mezitím dokonale uvolněné. Ztrácíte přehled o tom, co se děje s vaším fyzickým tělem.

Pak vizualizaci zopakujte se třemi dvojkami. Vaše tělo se ještě více uvolňuje. Pak si představte jedničky. Fyzické tělo už vůbec necítíte. Vaše vědomí se přesunuje do astrálního těla.

Dopracovat se do tohoto stádia ale může vyžadovat několik "tréninků" i neúspěšných pokusů. Každopádně se budete zlepšovat a stávat se rychlejšími s každým dalším pokusem.
Neexistuje žádné jasné pravidlo, které by říkalo, jak často byste měli zkoušet astrální cestování či jakoukoli jinou techniku zaměřenou k pobytu mimo tělo. Tato činnost se ale brzy stává zábavou. Je to jako hluboká meditace.

Takže klíčem k astrálnímu cestování je zůstat při vědomí ač tělo již spí. Různé myšlenky mohou zničit vaše soustředění, vědomí totiž miluje žvanit a vyrušovat. Prostě tyhle myšlenky vytlačte

stavy vedomia, OOBE

31. srpna 2006 v 11:34 | Sagisia a Suneis |  Astrálne cestovanie
STAVY VEDOMI
Elektrická aktivita mozku byla objevena a změřena díky vynálezu EEG (elektroencefalografu) jež snímá pomocí elektrod mozkové vlny, filtruje je, zesílí a nakonec zaznamenává do grafu. Mozková aktivita byla rozdělena do několika stupňů intenzity. Podle ní byly objeveny a popsány základní druhy stavu mysli indikovány v "hz" (hertze, neboli počet cyklů/kmitů za vteřinu).

delta 0.2 - 3.5 hz (hluboký spánek, trans),
theta 3.5 - 7.5 hz (denní spánek),
alfa 7.5 - 13 hz (klid, zvýšené vnímání, meditace),
beta 13 - 28 hz (napětí, "normální" stav vědomí).

Stavy alfa, theta a delta v sobě, jak je vidět, zahrnují jistou formu odpočinku. V podstatě je jich možno dosáhnout hlubokým dýcháním, hypnózou a jinými relaxačními technikami. Pro nás jsou důležité proto, že v těchto stavech, nejčastěji ve stavu delta, přichází OOBE. Největším problémem zmíněných stavů bývá udržet pozornost a vědomí stále soustředěné. Pokusy s EEG neukázaly náhlou změnu srdeční činnosti při přechodu z ospalosti do spánku. Mění se velice pozvolna.
Na prahu mezi spánkem a plným vědomím je stav ospalosti známý jako tzv. "hypnogogický stav". I během něj se může objevit OOBE či nějaká jeho forma. Opatrným ovládáním hypnogogického stavu (pozor na usínání) je možné přímo zažít OOBE.
DRUHY ASTR. CESTOVANI
Astrální cestování se dá rozdělit do tří podskupin: mentální cestování, astrální cestování (to pravé) a éterické cestování. Takže OOBE může být cokoli z nich. Mentální cestování je skutečně jednoduchý způsob jasnozření (např. vzdálené nahlížení a cestování uvnitř myslí). Představivost při něm hraje klíčovou úlohu. Zážitky z mentálního cestování nebývají příliš živé, jste spíše pozorovatel než přímý účastník. Ale přesto je tenhle druh OOBE způsob, jakým lze proniknout do tajů i skutečného astrálního cestování.

Pokud mentálně nebo astrálně cestujete, jste schopní procházet skrze pevné objekty ale nejde vám je přemísťovat z místa na místo. Toho byste měli být schopni při éterickém cestování. Ale je těžké určit zda se nejedná pouze o nějakou podvědomou sugesci či zda skutečně étericky cestujete, tedy přemisťujete část vašeho fyzického (nebo éterického) těla na jiné místo. Éterické cestování probíhá totiž obvykle na úrovni velice blízké fyzické sféře.

Nás ale zajímá především astrální a vedle toho mentální cestování. Takže, astrální a mentální cestování nejsou vůbec omezovány hranicemi pevného materiálního světa. Pohybování se v těchto sférách je dost oblíbené a praktikované. Nejste omezováni v rozletu jen na oblast okolo Země (můžete se pohybovat také po měsíci a ostatních planetách
ASTR: CESTOVANIE
Astrální cestování (OOBE, zážitek mimo tělo), je populární oblast okultní literatury. Je vzrušující poznávat jiné světy a místa, zatímco fyzické tělo spí, nebo je v transu. Zároveň je astrální cestování naprosto bezpečné, asi jako spánek. Přestože většina snů je nevědomým astrálním cestováním, přestože toho o něm už bylo mnoho napsáno, stále je AC pro většinu lidí velice těžké. Hlavní obtíž je v tom, že po probuzení máme silnou tendenci naše sny zapomínat. Takže, úspěšné astrální cestování vyžaduje tvrdou práci.

Moderní psychologie myšlenku OOBE (duch dočasně opouští fyzické tělo) značně podceňuje, a to i přesto, že se nejedná o žádnou novodobou novinku. Tibeťané mají celý systém jógy (tzv. snová jóga) založený na astrálním cestování. A máme tu první důležitý poznatek: každý z vás prožívá OOBE (alespoň do určité míry), když spí. Rozdíl mezi "běžným" OOBE a spánkem je způsoben tím, že během spánku je naše vědomí jakoby omámené a nejasné a později se na tento stav dá jen těžko vzpomenout. Mnoho lidí úplně zapomíná drtivou většinu svých snů. Naučit se vědomému astrálnímu cestování naproti tomu vyžaduje jasné a ostražité vědomí.

Sny jsou dveřmi do našeho podvědomí, mohou nám pomoci psychologicky i duchovně prozřít. Jsou také ovlivňovány vjemy a zvuky z okolí, například silný zvuk z vnějšku (například vlak) se pravděpodobně objeví jako součást vašeho snu, tedy pokud vás rovnou neprobudí. Dále na obsah snů působí události právě prožitého dne, vaše nálady a také různá vnuknutí. Každý normální člověk sní (zdají se mu sny) asi čtyři až pětkrát za noc, takže zhruba každé dvě hodiny. Nejdelší sny se objevují k ránu. Ale sny se zdají opravdu každému. Nejsnadněji si vybavíte detaily snů hned po probuzení a když už je budete mít v paměti, je lépe si je ihned zaznamenat, protože jinak se rychle ztrácejí. K tomuto účelu výtečně slouží poznámkový blok či diktafon položený vedle postele, také je dobré mít po ruce nepříliš ostré světlo. Před tím, než si půjdete lehnout si několikrát zopakujte "Až se probudím, budu si pamatovat svůj sen.". Na svá slova se plně soustřeďte. Pak, až se probudíte, hýbejte se pomalu, protože třeba jen rychlé převalení se na posteli může způsobit, že svůj sen ztratíte. Vzpomínejte, co se vám zdálo a pak zaznamenávejte základní údaje ze snu, postupně přidávejte co nejvíce detailů. Následujícího dne porovnávejte svůj sen s fakty, můžete se o něm i rozšiřovat mezi přáteli. Jakmile si takhle jednou svůj sen zapamatujete, bude to pro vás příště mnohem lehčí. Jestli si opravdu hodně chcete obsah svých snů zapamatovat, požádejte nějakého obětavého přítele aby vám, zatímco spíte, dělal tichou společnost. Jakmile ale spatří, že jste se dostali do REM fáze spánku, tedy že vaše oči se pohybují jako zběsilé nahoru a dolů, měl by vás vzbudit a dostat co nejvíce informací o snu, jež se vám zdál
CESTOVANI DO VYSSYCH ROVIN
Různé roviny pracují na různých frekvencích. Fyzická rovina na nejnižší, éterické tělo už na vyšší a astrální rovina vibruje ještě mnohem rychleji.

Přestože existuje mnoho mezi-rovin a oddělení, obecně je uznáváno sedm známých rovin existence: Fyzická, astrální, mentální, buddhická, atmická, anupadaka a adi. O pohybu v těchto úrovních se často hovoří jako o "mentálním cestování". Důvodem tohoto pojmenování je způsob bytí v takových rovinách. Když dospějeme k vyšší míře vibrací, nemáme už tělo jako takové. Prostě existujeme jako vědomí, takže tento "beztělní stav" je často označován jako "mentální cestování".

Jen s pořádnou porcí tréninku a někdy i trochou štěstí ( a jestli taková věc existuje - se souhrou?) můžeme pozvednout své vibrace na tyto úrovně
SKUTOCNI ASTR. CESTOVANI
Tak tady to máme - astrální cestování. Jak již bylo vysvětleno u éterického cestování, když opustíme tělo, pohybujeme se na vyšší frekvenci. Ať už jsme étericky kdekoli, stále se nacházíme ve fyzické rovině. Proto můžeme procházet skrz skutečné zdi apod.

Když ale cestujeme astrálně, pohybujeme se v astrální rovině. Celá tato rovina existuje na vyšší frekvenci, než fyzická, takže se v ní můžeme pohybovat jen pokud my sami jsme z vibrací fyzické roviny "povýšili" na vyšší, astrální.

Astrální rovina sama o sobě obsahuje všechny myšlenky, vzpomínky, představy a sny všeho na světě. Takže, ačkoli se jeví pevnější, něž fyzický (protože jste na jeho frekvenci), je mnohem méně stálý a může být změněn jednoduše silou myšlenky. Přestože je možné cestovat přímo astrálně, většina lidí dává zprvu přednost éterickému cestování, neboť tato činnost více pomáhá potvrdit si, že jsme opustili fyzické tělo, ale nic si nepředstavujeme.

Astrální rovina je vynikající místo k cestování. Je v ní mnoho úrovní a také spousta dalších cestujících i bytostí, se kterými je možné se seznámit.

Když astrálně cestujete, nemáte tělo jako takové. Vaše vědomí se vás možná bude snažit ošidit, (tohle je novinka vhodná k zapamatování) ale vy můžete změnit svou podobu jen tím, že na to pomyslíte. Zkuste to