Ochrana pred sektami...

20. července 2006 v 13:11 | Sagisia a Suneis |  Sekty

NEDAJ SEKTÁM ŠANCU !
Veľa ľudí je vystavených stresom okolitého sveta, ich myseľ je rozorvaná problémami ekonomickej transformácie, výraznými sociálnymi zmenami, ekologické problémy desia rodičov, ktorí majú obavy o budúcnosť svojich detí. Nové choroby sú tiež postrachom - podobne, ako boli stredoveké morové rany. Potom je tu zločinnosť, vojny. A na druhej strane toho všetkého stojí ľahostajnosť a honba za majetkom a zmyslovými pôžitkami. Áno, takto naozaj môžeme vidieť náš svet. Väčšina ľudí vníma tieto problémy ako súčasť života a snaží sa s nimi žiť. Z času na čas však na každého človeka doľahne určitá slabosť a ako býva ľudský organizmus unavený fyzicky a môže vtedy ľahšie ochorieť, tak existuje aj stav psychického oslabenia, keď sú ľudia vystavení nebezpečenstvu hľadať jednoduché východiská zo zložitých životných situácií. Vtedy hrozí, že človek siahne na svoj život, použije drogu či podľahne alkoholu. Hlavne v snahe o únik z reality existuje ešte niečo horšie ako alkohol alebo drogy. Sú to rôzne organizácie, ktoré sa rozhodnú vziať váš život do svojich rúk, prevziať vašu zodpovednosť, dať vášmu životu zmysel ich zámerov a plánov. Tieto organizácie už majú veľkú prax, sú to psychodeštruktívne kulty či ako ich zvykneme nazývať u nás, sekty.
Čo majú spoločné?
Navzájom majú veľa spoločného. Ich zástupcov stretávate na uliciach, zvonia vám pri dverách, ponúkajú svoje letáky na každom rohu. Možno vám pripadajú vyrovnaní, pokojní a usmievaví. Zaujímajú sa o vás. Hneď na začiatku vám kladú otázky, ktoré vás zaujmú. Sú na to trénovaní v mnohých kurzoch. Už po krátkom rozhovore im je jasné, na čo najviac reagujete a z toho potom rozvíjajú ďalšiu stratégiu, aby s vami udržali kontakt. Vy máte otázky, na ktoré hľadáte odpoveď, a problémy, na ktoré vám chýba riešenie. A vám sa zdá, že oni tie odpovede a riešenia majú. Napríklad ste zdesení z toho, že sa vaše dieťa "zvlčilo" v kolektíve materskej školy. Tak vám sekta ponúkne pravidelné stretávanie sa vašich detí s deťmi, ktoré nie sú zvlčené, ktoré už od útleho veku vedia, ako sa majú správať, a majú aj jasný životný cieľ. Chcete sa učiť anglicky a nemáte na drahé kurzy? Žiadny problém, sekta má veľmi dobrých a bezplatných lektorov. Neviete variť a poradiť si s domácnosťou? Sekta to vyrieši za vás - jej členky to ovládajú a pomôžu vám teoreticky aj prakticky. Ste sami a ťažko hľadáte partnera? V sekte stretnete niekoho, kto bude mať určite podobný problém a spolu nájdete riešenie. Áno, toto všetko sekty ponúkajú; sociálne zázemie, vzdelanie, sebarealizáciu. Otázka znie, čo za to? Viete, čím skutočne zaplatíte za vyriešenie vašich osobných problémov? Aj keď to vyzerá inak, v skutočnosti v sektách nie je nič zadarmo. Cenu, ktorú zaplatíte, si však nebudete uvedomovať. Bude to vaša sloboda, vaša individualita - to vám sekta vezme.
Prichádzajú po dvoch
Tak ich stretávame - dvoch mužov, dve ženy, pár. Keď s nimi hovoríte, nasmerujú vás, kam potrebujú. Už sme sa zmienili o problémoch a ich praktickom riešení, teraz sa pozrime na to, čo ešte pre vás urobia. Váš život bude podľa nich potrebovať určitý poriadok. Tento poriadok vám ponúknu zo svojho učenia. Ak sa budú považovať za kresťanov, ponúknu vám aj Bibliu a jej výklad. V takom prípade budete mať šťastie, lebo ak budete chcieť, môžete ich kontrolovať, môžete porovnávať to, čo vás budú učiť zo svojich príručiek, s tým, čo v Biblii naozaj je. Môžete to konzultovať s ľuďmi z cirkví, ktoré stoja skutočne na kresťanských základoch. Oveľa horšie je, keď sa stretnete so skupinou, ktorá vám ponúkne učenie na základe nejakých veľmi pochybných orientálnych praktík. V takom prípade si budete ťažko overovať, či to, čo vám hovoria, naozaj zodpovedá tradíciám alebo učeniu, z ktorého čerpajú. Ak si to budete chcieť overiť, tak by ste sa mali spojiť s odborníkmi. Najväčší problém nastáva vtedy, ak poriadok a pravidlá, ktoré vám ponúknu, budú prezentovať ako jediné správne pochopenie zmyslu života - tak to bolo zjavené zakladateľovi sekty. Vtedy sa môžete obrátiť jedine na zdravý rozum. Stretnete sa však aj s takými sektami, v ktorých zo začiatku vôbec nepostrehnete ich náboženské pozadie. Takéto skupiny sa najčastejšie prezentujú ako psychoterapeutické, ktoré sa budú zaoberať vašimi problémami. Všetko, aj tie najintímnejšie záležitosti vášho života, ktoré im zveríte, budú zaznamenané a raz môžu byť použité proti vám. S proklamovanou diskrétnosťou nemôžete rátať. Ďalšou skupinou siekt, ktorá však nemá náboženské pozadie, sú extrémne orientované a organizované spoločnosti. Mnohé sektárske prvky majú aj niektoré politické strany.
Prejavujú sa extrémnou láskou
Tak by sme mohli charakterizovať ich prvé stretnutia s potenciálnou obeťou. Budú sa na vás usmievať a budú vám prejavovať celkom nepochopiteľnú pozornosť. Všetko, čo budete hovoriť a robiť, budú hodnotiť kladne a vy budete mať odrazu pocit, že sa konečne našiel niekto, kto dokáže oceniť vašu hodnotu a schopnosti. To je tá najväčšia pasca, ktorú na vás môže sekta nastražiť. Konečne budete mať pocit, že ste našli ľudí, ktorí vám rozumejú a medzi ktorými sa cítite dobre. Už hlavne preto budete prijímať ich rady - ako byť ešte lepší, ešte úspešnejší, ešte šťastnejší - bez akéhokoľvek podozrenia. Časom síce táto ich pozornosť poľaví, to už však budete natoľko zmanipulovaní, že si to ani neuvedomíte.
Princíp svorky
Jedným z dôvodov, prečo sa ľudia cítia v sekte dobre, je spoločenstvo ľudí s "rovnakými" názormi a pocitmi. Aby sme si to mohli dobre uvedomiť, ukážeme si to na trochu extrémnom príklade. Mladý dohola vyholený neonacista sa ako jedinec chová na verejnosti mierne, poriadne a je akýsi nesvoj - najradšej by zmizol v dave. Avšak ten istý človek je v skupine jemu podobných hlučný, arogantný, agresívny a hlavne nebezpečný. Hoci to nie je na prvý pohľad také zrejmé, ľudia, ktorí vyhľadávajú sektu, sa správajú často podobne, a preto sa obete lovia v dvojiciach, preto cítia potrebu organizovať masové stretnutia na štadiónoch - aby sa uistili svojím množstvom a v podvedomí si potvrdili aj svoju silu.
Totálna podriadenosť vedeniu
Taký je spôsob organizácie každej sekty. Kdesi vysoko sedí ktosi mocný. Zo začiatku to býva sám zakladateľ, po jeho smrti sú to jeho najvernejší žiaci, potom žiaci týchto žiakov. Bývajú to skupiny bezohľadných prospechárov, hrajúcich pred svojimi veriacimi divadlo pokory, čestnosti a zbožnosti. O ich rozhodnutiach sa nediskutuje, tie sa len prijímajú. Títo ľudia neobmedzene rozhodujú o spôsobe života svojich veriacich, ale často aj o ich bytí či nebytí. Nemusí to byť priamo, ale zraniť možno aj určitými obmedzeniami, zásahmi do životných plánov, a hoci sa to bude zdať divné, tak aj vylúčením zo sekty.
Závislosť
Na začiatku tejto úvahy som prirovnal sektu k drogovej závislosti. Závislosť nenastáva naraz, ale jej počiatky vidno v tom, že vám sekta zaplní váš súčasný časový program a vy sa počas týždňa vlastne zúčastníte na potrebných výukových kurzoch. Sekta často pre svojich členov organizuje aj kultúrne, športové a všeobecnevzdelávacie programy. Veľa času zaberie účasť na rôznych sviatkoch, obradoch či masových akciách. To, čo nevenujete spoločným aktivitám, dávate do šírenia myšlienok sekty na verejnosti a získavaniu nových členov. Do týchto programov ste, samozrejme, zapájaní postupne, s obozretnosťou, aby vás nevydesili. Čas, ktorý stále viac a viac venujete sekte, je na úkor vašich bývalých záujmov a priateľstiev, zanedbávate svoje koníčky až zistíte, že vaši priatelia vám prestávajú rozumieť a odvracajú sa od vás. Pritom vás ani nenapadne, že už ste takí naplnení dianím v sekte, že o ničom inom neviete ani rozprávať, a že odpor vašich priateľov pramení nie z nezáujmu o vás, ale z možného strachu zo sekty, ktorej slúžite. Svoju závislosť však nespozorujete. Všetko varovanie, ktoré vám iní budú dávať, budete vnímať ako útok sveta zla na váš svet dobra.
Život ako v skleníku
Tak možno označiť život, ktorým ľudia v sektách žijú. Je to život v obmedzenom gete a nič, čo prichádza zvonka sa neprijíma, akákoľvek myšlienka sa podrobuje osobnej autocenzúre. Svet mimo sekty je vnímaný ako zlý. K takémuto svetu možno pristupovať len dvojako: zmeniť ho učením sekty alebo ho nechať nejakým zázračným (ale po nedávnych skúsenostiach z Japonska aj menej zázračným) spôsobom zničiť. V uzatvorenom priestore sekty sa uzatvárajú manželstvá, mlčanlivo sa tolerujú milenecké vzťahy, prebiehajú tu obchodné kontrakty, radosti aj bolesti sa prežívajú spoločne. Tento uzatvorený svet nahradí priateľov, rodinu, všetko. Tento svet poskytuje pocit bezpečnosti a sociálnej istoty. Už sama predstava, že ho opustíte, vám bude pripadať ako pekelné nebezpečenstvo. A keď budete mať pochybnosti, nebudete hľadať chyby v systéme učenia mimo tejto organizácie, ale v sebe, vy sa budete cítiť v područí zla, skutočné zlo však nebudete chcieť vidieť.
Ako uniknúť?
Predsa sa však môže jedného dňa stať, že budete náhle cítiť potrebu svet sekty opustiť. Určite budete potrebovať pomoc. Opustiť sektu znamená opäť prevziať zodpovednosť za svoj život, rozhodovať sa podľa svojho svedomia, nie podľa vopred nalinajkovaných šablón. Znamená to život bez sociálnych barličiek. Znamená to priznať si svoju chybu, čo nebýva veľmi príjemné. Znamená to hľadať cestu k tým, ktorých ste svojím odchodom do sekty zranili, k rodine, príbuzným či priateľom. Odísť však znamená aj byť opäť slobodným, a to nebýva často ani jednoduché, ani príjemné. Byť slobodný a niesť za seba zodpovednosť, to je však jediný prirodzený stav ľudského bytia. Sekta vás nenechá ľahko odísť. Budú s vami chcieť hovoriť, budú vás chcieť presvedčiť o mylnosti vášho konania či o tom, že vás potrebujú, alebo vám povedia, že ak ich opustíte, oni nezahynú, ale vy áno (povedané obrazne). Táto posledná časť úvahy AKO VON zo sekty sa však nemusí nikdy naplniť, ak budete pozorne sledovať, čo vám kto hovorí, a zvažovať, čo pre svoj život prijmete ako správne a čo nie.
NAJDÔLEŽITEJŠIE JE NEDAŤ SEKTÁM ŠANCU.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 lenulka lenulka | 23. listopadu 2006 v 14:33 | Reagovat

vsak sa to citat neda

2 lia lia | 5. prosince 2006 v 13:23 | Reagovat

tak si to obtiahni miskou

3 Milo Milo | E-mail | 23. března 2007 v 16:19 | Reagovat

Akurat som si to precital.......a konecne som podorobne yistil co je to vlasne ta sekta.....a yistil som ye je to onak yla vec...ale no co uz...

4 Nikola Nikola | E-mail | 20. ledna 2008 v 12:51 | Reagovat

na tejto stranke som prvykrat uzacala som sa o satanizmus trosku viac zaujimat okultizmus a vsetko co k tomu patri.myslim ze som sa ale dostala ovela dalej ako som chcela.

citakl tu niekto z vas bibliu satansku myslim???aj ste sa nad tym zamysleli ak ste mali m,opznost citat to?

5 kasch kasch | E-mail | 19. dubna 2008 v 19:58 | Reagovat

hej ja som citala satanisticku bibliu a nieje to nic vynimocne. mnozstvo ludi ju ma precitanu, je to o zivote. a ano zamyslala som sa nad tym

6 666 666 | E-mail | Web | 27. dubna 2008 v 15:19 | Reagovat

Takže do sekty sa dostane iba psychicky slabý človek....

7 Ktuška Ktuška | E-mail | 3. července 2008 v 13:18 | Reagovat

Co vam jebe?!

8 Ave Satanas! Ave Satanas! | 2. června 2009 v 8:54 | Reagovat

Sekta je spoločenstvo ľudí s podobným alebo takmer rovnakým zmýšľaním. to že sa tam dostabne len psycicky slabý človek nieje tak celkom pravda. Väčšino tam idu kôli tomu že cchu niekam patriť to sa môže ajviť ako psycická slabosť ael v skutočnoszi to má aj hlbší zmyslel ako by sa zdalo na prvý pohľad . sekta nieje to najsprávnejšie čo môže bioť ael nieje to ani taká veľká pičovina ako sa na rvý pohhľad zdá takže AVE!

9 Roäk Roäk | 16. července 2009 v 15:11 | Reagovat

Sekta takisto ako nabozenstvo moze byt cloveku oporou jak v tazkych casoch takk v celom jeho zivote... akzdy si mzoe pretrpiet nieco kvoli comu bude potrebovat pocit ze nieje sam... a tieto organizacie mu to ponukaju... nieje pravda ze iba psychicky slaby clovek sa odstane do sekty... aj ked clovek odolny a otuzily nema takmer sancu sa tam vyskytnut (pokial ju sam enzaklada)... ale akzdy sa da zlomit a  vpripade ze zlyha rodina/vychova/priatelia a clovek envie co si pocat a je zufalytak toto je asi dalsie riesenie... ale aby to enznelo moc sucitne ak dodam ze podla mna je to ubohost hladat oporu v pod. kruhoch kt. ide skor o to nabrat viac ludi ako o cloveka samotneho... aj ak je tu iba 1 priatel alebo znamy alebo clen rodiny mal by byt uprednostneny pred pdoobnymi kruhmi... ale ako bolo povedane... clovek si to casto v zufalstve ani neuvedomi...

P.S. satanisticka biblia... nic vynimocne? zalezi od nazoru... vecsine krestanskych papalasov to tak nepride...;) rad by som na[pisal ze obsahuje pekne myslienky ako vsetky "svate" knihy ale u ostatnych som sa este neodstal k podrobnejsiemu rozobratiu a teda zostanem u toho ze ako kniha je dobra a cloveku pomoze aby sa aspon pokusilz amysliet nad spravanim okolia...

10 STFG STFG | 6. října 2009 v 23:22 | Reagovat

keby to tak napises bielym?!!!

11 Natty Natty | 19. ledna 2012 v 21:25 | Reagovat

[10]: jsi zabíííl

12 Budha Budha | E-mail | Web | 1. února 2012 v 15:40 | Reagovat

Nemáš právdu o sektach nie šetky sekty su takové čo pišeš je nezmyselné a hlupo povedané skvôr je povedane že citiš nenavist voči určitím ludom o sekatach zjavjne vieš malo su sice aj zlomyselní lide ano ale čo narobíš život je svina zdase povedat vybrat si pečlivo podla uveženia miesto egzistencie to taške i cestu svemu cielu nie taketo sprostoti pisané človek ked nič nevie o sektach nech nepíše sprostosti sem.

13 Budha Budha | E-mail | Web | 1. února 2012 v 15:47 | Reagovat

čo sa tyka vyvolavanie duchou to tam take malo povedane potrebuješ doplnit informacie nesu duchove len zlí egzistuje varianta 2 radou duchou su za 1 bud duchove len samotného pekla zloby nenavist a tak dale ale su i dochove sktoríma se da spojit dostat na svu stranu dobra ako duch Yamato no Oroči či duchove s duchovného sveta takisto ako povedané astralní svet tam také malo informaci ak si myslíš že čllovek nemože vic stravit duchovnom svete či minulosti pleteš se človek ak schopní a dobryma umyslama a ma mnoho znalosti može stravit aj 6hod aj vic duchovnom svete nabrat energiu znalosti a najst i svu cestu egzistencie.

14 Druid V Druid V | E-mail | 1. února 2012 v 15:52 | Reagovat

Dark Brother Druides  
Sme a vždy budeme druidi temného bratestva rikame si 3 rasa,
chranime matku zem,
každy gdo jej ubliži my potrestame,
duchove temnota a demonou su snama,
gdo ide proti nám si spraví pohreb,
my sme jedno a vždy budeme jedno.

Matku zem je potreba chranit lide si neuvedomuji ako sa spravaji su miesta gde straší ano ale je tam dvôvod je vela dvôvodou každy mame své tajomstva

Je to hlas čo hovory čo vravy reč srdca je hlas čo vravy reč duše,
je to reč naších predkou čo hovoria skrze nás,
a potomkou čo sa narodia skrze nás,
nezaleži na skusenostach či živote sme jedno,
nezaleží na farbe pleti i krvi na hviezde či rase sme jedno,
nezaleži na strachu bolesti či smutku sme jedno,
tu a teraz suhlasime tom zaujme to to pravdou na pravdi,
1 pravidlom musime byt sebe ohladuplní sme hlás vesmiru duša čo nás posilnuje,
ohen čo nám osvetli pravdou buducnosti my sme jedno.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama