Červenec 2006

Ochrana pred sektami...

20. července 2006 v 13:11 | Sagisia a Suneis |  Sekty

NEDAJ SEKTÁM ŠANCU !
Veľa ľudí je vystavených stresom okolitého sveta, ich myseľ je rozorvaná problémami ekonomickej transformácie, výraznými sociálnymi zmenami, ekologické problémy desia rodičov, ktorí majú obavy o budúcnosť svojich detí. Nové choroby sú tiež postrachom - podobne, ako boli stredoveké morové rany. Potom je tu zločinnosť, vojny. A na druhej strane toho všetkého stojí ľahostajnosť a honba za majetkom a zmyslovými pôžitkami. Áno, takto naozaj môžeme vidieť náš svet. Väčšina ľudí vníma tieto problémy ako súčasť života a snaží sa s nimi žiť. Z času na čas však na každého človeka doľahne určitá slabosť a ako býva ľudský organizmus unavený fyzicky a môže vtedy ľahšie ochorieť, tak existuje aj stav psychického oslabenia, keď sú ľudia vystavení nebezpečenstvu hľadať jednoduché východiská zo zložitých životných situácií. Vtedy hrozí, že človek siahne na svoj život, použije drogu či podľahne alkoholu. Hlavne v snahe o únik z reality existuje ešte niečo horšie ako alkohol alebo drogy. Sú to rôzne organizácie, ktoré sa rozhodnú vziať váš život do svojich rúk, prevziať vašu zodpovednosť, dať vášmu životu zmysel ich zámerov a plánov. Tieto organizácie už majú veľkú prax, sú to psychodeštruktívne kulty či ako ich zvykneme nazývať u nás, sekty.
Čo majú spoločné?
Navzájom majú veľa spoločného. Ich zástupcov stretávate na uliciach, zvonia vám pri dverách, ponúkajú svoje letáky na každom rohu. Možno vám pripadajú vyrovnaní, pokojní a usmievaví. Zaujímajú sa o vás. Hneď na začiatku vám kladú otázky, ktoré vás zaujmú. Sú na to trénovaní v mnohých kurzoch. Už po krátkom rozhovore im je jasné, na čo najviac reagujete a z toho potom rozvíjajú ďalšiu stratégiu, aby s vami udržali kontakt. Vy máte otázky, na ktoré hľadáte odpoveď, a problémy, na ktoré vám chýba riešenie. A vám sa zdá, že oni tie odpovede a riešenia majú. Napríklad ste zdesení z toho, že sa vaše dieťa "zvlčilo" v kolektíve materskej školy. Tak vám sekta ponúkne pravidelné stretávanie sa vašich detí s deťmi, ktoré nie sú zvlčené, ktoré už od útleho veku vedia, ako sa majú správať, a majú aj jasný životný cieľ. Chcete sa učiť anglicky a nemáte na drahé kurzy? Žiadny problém, sekta má veľmi dobrých a bezplatných lektorov. Neviete variť a poradiť si s domácnosťou? Sekta to vyrieši za vás - jej členky to ovládajú a pomôžu vám teoreticky aj prakticky. Ste sami a ťažko hľadáte partnera? V sekte stretnete niekoho, kto bude mať určite podobný problém a spolu nájdete riešenie. Áno, toto všetko sekty ponúkajú; sociálne zázemie, vzdelanie, sebarealizáciu. Otázka znie, čo za to? Viete, čím skutočne zaplatíte za vyriešenie vašich osobných problémov? Aj keď to vyzerá inak, v skutočnosti v sektách nie je nič zadarmo. Cenu, ktorú zaplatíte, si však nebudete uvedomovať. Bude to vaša sloboda, vaša individualita - to vám sekta vezme.
Prichádzajú po dvoch
Tak ich stretávame - dvoch mužov, dve ženy, pár. Keď s nimi hovoríte, nasmerujú vás, kam potrebujú. Už sme sa zmienili o problémoch a ich praktickom riešení, teraz sa pozrime na to, čo ešte pre vás urobia. Váš život bude podľa nich potrebovať určitý poriadok. Tento poriadok vám ponúknu zo svojho učenia. Ak sa budú považovať za kresťanov, ponúknu vám aj Bibliu a jej výklad. V takom prípade budete mať šťastie, lebo ak budete chcieť, môžete ich kontrolovať, môžete porovnávať to, čo vás budú učiť zo svojich príručiek, s tým, čo v Biblii naozaj je. Môžete to konzultovať s ľuďmi z cirkví, ktoré stoja skutočne na kresťanských základoch. Oveľa horšie je, keď sa stretnete so skupinou, ktorá vám ponúkne učenie na základe nejakých veľmi pochybných orientálnych praktík. V takom prípade si budete ťažko overovať, či to, čo vám hovoria, naozaj zodpovedá tradíciám alebo učeniu, z ktorého čerpajú. Ak si to budete chcieť overiť, tak by ste sa mali spojiť s odborníkmi. Najväčší problém nastáva vtedy, ak poriadok a pravidlá, ktoré vám ponúknu, budú prezentovať ako jediné správne pochopenie zmyslu života - tak to bolo zjavené zakladateľovi sekty. Vtedy sa môžete obrátiť jedine na zdravý rozum. Stretnete sa však aj s takými sektami, v ktorých zo začiatku vôbec nepostrehnete ich náboženské pozadie. Takéto skupiny sa najčastejšie prezentujú ako psychoterapeutické, ktoré sa budú zaoberať vašimi problémami. Všetko, aj tie najintímnejšie záležitosti vášho života, ktoré im zveríte, budú zaznamenané a raz môžu byť použité proti vám. S proklamovanou diskrétnosťou nemôžete rátať. Ďalšou skupinou siekt, ktorá však nemá náboženské pozadie, sú extrémne orientované a organizované spoločnosti. Mnohé sektárske prvky majú aj niektoré politické strany.
Prejavujú sa extrémnou láskou
Tak by sme mohli charakterizovať ich prvé stretnutia s potenciálnou obeťou. Budú sa na vás usmievať a budú vám prejavovať celkom nepochopiteľnú pozornosť. Všetko, čo budete hovoriť a robiť, budú hodnotiť kladne a vy budete mať odrazu pocit, že sa konečne našiel niekto, kto dokáže oceniť vašu hodnotu a schopnosti. To je tá najväčšia pasca, ktorú na vás môže sekta nastražiť. Konečne budete mať pocit, že ste našli ľudí, ktorí vám rozumejú a medzi ktorými sa cítite dobre. Už hlavne preto budete prijímať ich rady - ako byť ešte lepší, ešte úspešnejší, ešte šťastnejší - bez akéhokoľvek podozrenia. Časom síce táto ich pozornosť poľaví, to už však budete natoľko zmanipulovaní, že si to ani neuvedomíte.
Princíp svorky
Jedným z dôvodov, prečo sa ľudia cítia v sekte dobre, je spoločenstvo ľudí s "rovnakými" názormi a pocitmi. Aby sme si to mohli dobre uvedomiť, ukážeme si to na trochu extrémnom príklade. Mladý dohola vyholený neonacista sa ako jedinec chová na verejnosti mierne, poriadne a je akýsi nesvoj - najradšej by zmizol v dave. Avšak ten istý človek je v skupine jemu podobných hlučný, arogantný, agresívny a hlavne nebezpečný. Hoci to nie je na prvý pohľad také zrejmé, ľudia, ktorí vyhľadávajú sektu, sa správajú často podobne, a preto sa obete lovia v dvojiciach, preto cítia potrebu organizovať masové stretnutia na štadiónoch - aby sa uistili svojím množstvom a v podvedomí si potvrdili aj svoju silu.
Totálna podriadenosť vedeniu
Taký je spôsob organizácie každej sekty. Kdesi vysoko sedí ktosi mocný. Zo začiatku to býva sám zakladateľ, po jeho smrti sú to jeho najvernejší žiaci, potom žiaci týchto žiakov. Bývajú to skupiny bezohľadných prospechárov, hrajúcich pred svojimi veriacimi divadlo pokory, čestnosti a zbožnosti. O ich rozhodnutiach sa nediskutuje, tie sa len prijímajú. Títo ľudia neobmedzene rozhodujú o spôsobe života svojich veriacich, ale často aj o ich bytí či nebytí. Nemusí to byť priamo, ale zraniť možno aj určitými obmedzeniami, zásahmi do životných plánov, a hoci sa to bude zdať divné, tak aj vylúčením zo sekty.
Závislosť
Na začiatku tejto úvahy som prirovnal sektu k drogovej závislosti. Závislosť nenastáva naraz, ale jej počiatky vidno v tom, že vám sekta zaplní váš súčasný časový program a vy sa počas týždňa vlastne zúčastníte na potrebných výukových kurzoch. Sekta často pre svojich členov organizuje aj kultúrne, športové a všeobecnevzdelávacie programy. Veľa času zaberie účasť na rôznych sviatkoch, obradoch či masových akciách. To, čo nevenujete spoločným aktivitám, dávate do šírenia myšlienok sekty na verejnosti a získavaniu nových členov. Do týchto programov ste, samozrejme, zapájaní postupne, s obozretnosťou, aby vás nevydesili. Čas, ktorý stále viac a viac venujete sekte, je na úkor vašich bývalých záujmov a priateľstiev, zanedbávate svoje koníčky až zistíte, že vaši priatelia vám prestávajú rozumieť a odvracajú sa od vás. Pritom vás ani nenapadne, že už ste takí naplnení dianím v sekte, že o ničom inom neviete ani rozprávať, a že odpor vašich priateľov pramení nie z nezáujmu o vás, ale z možného strachu zo sekty, ktorej slúžite. Svoju závislosť však nespozorujete. Všetko varovanie, ktoré vám iní budú dávať, budete vnímať ako útok sveta zla na váš svet dobra.
Život ako v skleníku
Tak možno označiť život, ktorým ľudia v sektách žijú. Je to život v obmedzenom gete a nič, čo prichádza zvonka sa neprijíma, akákoľvek myšlienka sa podrobuje osobnej autocenzúre. Svet mimo sekty je vnímaný ako zlý. K takémuto svetu možno pristupovať len dvojako: zmeniť ho učením sekty alebo ho nechať nejakým zázračným (ale po nedávnych skúsenostiach z Japonska aj menej zázračným) spôsobom zničiť. V uzatvorenom priestore sekty sa uzatvárajú manželstvá, mlčanlivo sa tolerujú milenecké vzťahy, prebiehajú tu obchodné kontrakty, radosti aj bolesti sa prežívajú spoločne. Tento uzatvorený svet nahradí priateľov, rodinu, všetko. Tento svet poskytuje pocit bezpečnosti a sociálnej istoty. Už sama predstava, že ho opustíte, vám bude pripadať ako pekelné nebezpečenstvo. A keď budete mať pochybnosti, nebudete hľadať chyby v systéme učenia mimo tejto organizácie, ale v sebe, vy sa budete cítiť v područí zla, skutočné zlo však nebudete chcieť vidieť.
Ako uniknúť?
Predsa sa však môže jedného dňa stať, že budete náhle cítiť potrebu svet sekty opustiť. Určite budete potrebovať pomoc. Opustiť sektu znamená opäť prevziať zodpovednosť za svoj život, rozhodovať sa podľa svojho svedomia, nie podľa vopred nalinajkovaných šablón. Znamená to život bez sociálnych barličiek. Znamená to priznať si svoju chybu, čo nebýva veľmi príjemné. Znamená to hľadať cestu k tým, ktorých ste svojím odchodom do sekty zranili, k rodine, príbuzným či priateľom. Odísť však znamená aj byť opäť slobodným, a to nebýva často ani jednoduché, ani príjemné. Byť slobodný a niesť za seba zodpovednosť, to je však jediný prirodzený stav ľudského bytia. Sekta vás nenechá ľahko odísť. Budú s vami chcieť hovoriť, budú vás chcieť presvedčiť o mylnosti vášho konania či o tom, že vás potrebujú, alebo vám povedia, že ak ich opustíte, oni nezahynú, ale vy áno (povedané obrazne). Táto posledná časť úvahy AKO VON zo sekty sa však nemusí nikdy naplniť, ak budete pozorne sledovať, čo vám kto hovorí, a zvažovať, čo pre svoj život prijmete ako správne a čo nie.
NAJDÔLEŽITEJŠIE JE NEDAŤ SEKTÁM ŠANCU.

○..mag. povery..○

20. července 2006 v 2:03 | Sagisia a Suneis |  Magické povery, pravidla...

○..mag. povery..

1. Všetka dobrá mágia vychádza zo srdca.

2. Keď démon, číta jednotlivé kúzla z knihy odzadu, vymaže ich z nej. Skryté zlo ničí dobrú mágia, ktorá je v knihe uchovaná a pomaly ju otáča na stranu zla.

3. Keď čarodejnica objaví svoju schopnosť má 48 hodín na to aby sa rozhodla či bude slúžiť dobru alebo zlu.

4. Vzťahy, ktoré vznikli v piatok trinásteho sú odsúdené na zánik.

5. Všetci sa pohybujeme v rovnakom kruhu priateľov, rodiny a dokonca aj nepriateľov počas všetkých našich súčasných, minulých či budúcich životov. Až v určitom inom vývojovom stupni spoznáme iné duše, s ktorými sa opäť budeme stretávať určité obdobie stále dookola.

6. Počas jesennej rovnodennosti je čarodejná sila najmocnejšia v roku. Keď slnko prekročí rovník spôsobí unikátne spojenie prírody, čarodejnice a ďalších planét. Čarodejnice veria, že je to 7 planét existencie, ktoré sa spoja a vytvoria jednu. Jarná rovnodennosť, letný slnovrat a zimný slnovrat sú takisto výnimočným obdobím

Úvod, do špiritizmu...

20. července 2006 v 2:00 | Sagisia a Suneis |  Špiritizmus

Špiritizmus

- viera v záhrobný život duchov zomrelých a v možnosť dorozumenia s nimi prostredníctvom médií (prostredníkov), ktorá sa rozšírila na prelome 19. stor. a 20. stor. Špiritisti robia pokusy zhmotniť duchov zomrelých na seansách pomocou rôznych praktík (stolčeky).

Anjeli, bytosti, ktoré su stále snami..

20. července 2006 v 1:53 | Sagisia a Suneis |  Anjeli
Anjeli
Náš anjel strážny...Sú ustavične s nami. Aby nám však mohli účinne pomáhať, musia mať ,,náš súhlas", čo znamená, že ich o to máme žiadať. V druhý októbrový deň majú anjeli strážcovia svoj sviatok. Kedysi práve v ten deň krstili deti neznámych rodičov, dávajúc im mená nebeských patrónov.

Boh stvoril podľa písma svätého tri chóry a deväť zástupov či anjelských kruhov: serafov, cherubov a tróny, ktoré sú najbližšie k Stvoriteľovi. Panstvá, sily a mocnosti tvoria druhý chór, zodpovedajúci za harmóniu vesmíru. Tretiu skupinu tvoria vykonávatelia Božích príkazov: kniežatá, ktoré majú pod ochranou národy a štáty; archanjeli sú ochrancami viery a anjeli -- sú ochrannými duchmi ľudí.Vyslyšaná prosba

viedla s tisíckami zomierajúcich, vyplýva, že každého človeka od narodenia až po smrť sprevádzajú duchovia. Neraz sa stretla s tým, že zomierajúci uvidel svojho anjela strážneho, ktorého naposledy videl, keď bol dieťaťom. To dalo nádej mnohým, ktorí už pochybovali o existencii nadprirodzeného sveta.

Známa autorka mnohých bestsellerov o anjeloch Joan Westerová Andersonová priznáva, že uverila v existenciu anjelov po nezvyčajnej príhode svojho syna. Jej syn Tim s rodinou mal pred Vianocami prísť do Chicaga autom z Connecticutu. Joan prosila, aby necestoval, lebo bolo hrozné počasie: vial ľadový vietor a teplota bola nižšia ako mínus 20 stupňov Celzia. Tim sa však rozhodol, že strávi sviatky s rodičmi a vydal sa na cestu. Znepokojená Joan nemohla v tú noc spať, lebo syn už meškal päť hodín. Stála pri okne a presne o 1.45 hodine v noci počula vlastný hlas: ,,Bože, zmiluj sa, pošli mu niekoho na pomoc!" V tom čase stálo Timovo pokazené auto na prázdnej diaľnici. On, jeho manželka a deti sedeli premrznutí v aute a nevedeli, čo si počať. Zrazu prišlo nákladné auto cestnej pomoci. Vodič im navrhol, že ich odtiahne do najbližšieho mestečka. Keď sa tam šťastne dostali, vystúpili z auta, aby sa spýtali svojho záchrancu, koľko mu majú zaplatiť za odtiahnutie. Vodič však zmizol, akoby sa aj s autom rozplynul vo vzduchu. Na snehu neboli žiadne stopy po ťažkom nákladnom aute.

Svet je plný anjelov

Niekoľko rokov predtým časopis Time publikoval výsledky ankety o anjeloch. Ukázalo sa, že takmer 70 percent skúmaných verí v ich existenciu a vyše 30 percent malo s nimi kontakt. Ako ukázali výskumy na univerzite v Berkeley, stretnutia s anjelmi v rannom detstve sú bežné. Vo väčšine prípadov sa však postupne stávajú sporadickými a končia sa približne dovŕšením piateho roku života. Francúzsky filozof, člen Francúzskej akadémie Michel Serres hovorí, že schopnosť kontaktovať sa s mimozemskými bytosťami človek nestráca do konca života. V rozprave Legenda anjelov profesor tvrdí, že aj súčasný svet je plný anjelov, ktorí sa s nami v posledných rokoch dorozumievajú aj pomocou elektronických zariadení.

Kým sa však rozhodneme hľadať anjelov na internete, mali by sme sa najskôr započúvať do seba -- radí americký bádateľ týchto nadprirodzených bytostí Eprahim Leonard. Často sa totiž stáva, že vnútorný hlas, ktorý počuje veľa ľudí, je hlasom anjela strážneho, ktorý nám vždy napovie, čo máme robiť. Ibaže naše ,,racionálne" úvahy nás väčšinou vedú iným smerom. Jednoducho si často nájdeme dôvody prečo nepočúvať to lepšie v sebe. Nedávno mi naša známa hudobníčka povedala, že vždy, keď počúva svoj vnútorný hlas a podľa neho koná, dopadnú jej záležistosti v konečnom dôsledku dobre. Ak dá prednosť rozumovým dôvodom, akokoľvek logickým, veci sa obrátia k horšiemu.

Ako vyzerajú anjeli

Podľa Emanuela Swedenborga, švédskeho fyzika, matematika a výnimočne duchovne orientovaného človeka, sú anjeli nemateriálne bytosti, ktoré neodrážajú slnečné lúče. Nemôžeme ich preto vidieť, kým nenadobudnú nejakú materiálnu podobu. Toto je zrejme pohľad najbližší pravde. Súčasní bádatelia tvrdia, že anjeli sú androgynické bytosti obdarené mužskými i ženskými vlastnosťami. Americká spisovateľka Eileen E. Freemanová zbiera správy ľudí, ktorí prežili stretnutie s anjelom strážnym. Vyplýva z nich, že nebeskí ochrancovia vyzerajú rôzne. Keď bol istý známy americký novinár chlapcom, žil s rodičmi na vojenskej základni. Jedného dňa zablúdil v labyrinte uličiek mesta. Starší Japonec ho vzal za ruku a priviezol ho rozpadávajúcim sa nákladiakom k bráne základne. Strážcovia zbadali chlapca, ktorý sa objavil odnikiaľ. Nevideli nákladné auto ani Japonca. Pre bádateľa, ktorému hrozilo zamrznutie počas búrky na Aljaške, bol anjel strážny Eskimákom. Psím záprahom ho zaviezol na policajnú stanicu. Policajti boli presvedčení, že vedec prišiel na vlastných nohách, lebo na snehu bolo vidieť len jeho stopy.

Aj Eileen Freemanová prežila stretnutie s anjelom, keď sa lyžovala na jednom z najvyšších alpských štítov. Nemala veľa skúseností a stratila nad lyžami kontrolu. Uháňala čoraz rýchlejšie priamo na skalu vyrastajúcu spod snehu. Zrazu, nevedno odkiaľ, sa objavil lyžiar v čiernom, predbehol ju a neskúsená lyžiarka skončila doslova na jeho kolenách. Poďakovala mu, ale on sa neozval ani slovom a doslova sa rozplynul vo vzduchu.

Zapamätala si len jeho láskavý pohľad.

Stáva sa však, že anjeli vyzerajú presne ako na obrazoch. Jednému dievčaťu okrídlené a zlatovlasé bytosti zachránili život počas horskej túry: spadlo niekoľko metrov a zastavilo sa na visutej skale. Nemohlo sa odtiaľ pohnúť, ani hore ani dole. Svetelní anjeli dievča bezpečne zaviedli na cestu. Psychológovia tvrdia, že v kritických chvíľach svojho života mobilizujeme psychické a fyzické sily a máme pocit, že nám ktosi pomáha. Podľa nich si my sami vytvárame ochranného ducha a voláme ho anjelom. Existuje však priveľa správ ľudí zachránených nejakou tajomnou silou, nezvyčajnou postavou, ktorá po ,,splnení úlohy" zmizla tak rýchlo, ako sa objavila, aby sme prijali, že Boží vyslanci sú len výplodom našej fantázie. Pravdou je, že čoraz viac významných vedcov je presvedčených o tom, že človek je oddávna v ustavičnom, vedomom či podvedomom kontakte s duchmi a počuje nešepkávanie anjelov...

magické bylinky

20. července 2006 v 1:05 | Sagisia, Suneis |  Bylinky, magické sily..

Aloe- V tejto púštnej rastline sa skrýva 160 účinných látok. Egypťania ju považovali za "studňu mladosti" a verili, že kto sa vykúpe v kúpeli s aloe nestarne.

Baza čierna - Ako "Strom uzdravenia" mal čierny bez chrániť pred ohňom, chorobami a zlými kúzlami. Pokiaľ niekto túto rastlinu niekto zničí a nezasadí novú prinesie mu to smolu.

Jalovec - Osamelých pútnikov má jalovec chrániť pred zlými duchmi, pútnici si rastlinu dávali za klobúk . To isté platilo aj pre novo postavené domy dával sa do základov domu.

Kôpor - Dobré čarodejnice vešajú kôpor nad dvere domu, aby odohnal všetky zlé čarodejnice, zlé sily a nepríjemnosti.


Žihlava - Podľa starej povery rozkvitne po spálení žihlavy láska, toho koho si želáš. K tomu je najlepšie v piatok pri východe slnka vykopať žihlavu i s koreňmi.


Mäta - Pomáhala pri kožných , respiračných problémoch a proti migréne.

Mesiačik - V spojení s inými bylinkami mu bol pripisovaní zázračný hojaci účinok.
(prepáčte, ale iný obrázok sme nenašli...nebol).


Praslička roľná - Keď sa praslička priložila na čerstvé rany mali sa rýchlo zavrieť.

Rozmarín - Pokiaľ svojej milovanej polovičke schováš do oblečenia malinký kúsok rozmarínu bude ti vraj verný(á).

Hrebíček - Ak si dáš hrebíček pod vánkúš mal(a) by si vo sne vidieť svojho vyvoleného ,.

Úvod

18. července 2006 v 23:11 | lalu
ahojte, na začiatok by som vám mala povedať niečo o sebe a o tomto blogu..Som z Kubína a zaujímam sa o špiritizmus, duchovnosť, reinkarnáciu, posmrtný život a všetko, čo s týmto súvisí..nie som žiadna satanistka, som pokrstená, aj keď nie som príkladný katolík...:)..na tomto blogu budú MOŽNO niekedy použité nadávky alebo tak, ale kto toto odsudzuje, a myslí si, že ľudia, ktorí sa o to zaujímajú sú nejaký narkomani, tak sa mýli a nemusí to tu ani čítať..narážky neprímam a samo, že je tu dovolené napísať si vlastný názor..:-D tak zatiaľ papa a budem sa tu snažiť niečo urobiť

papa..sagisia