Náš domov

17. října 2011 v 18:54 | Sagisia a Suneis
http://www.youtube.com/watch?v=DxtRzYHJcps&feature=player_embedded
Link na perfektný mystický film o živote v astrálnom svete
 

Zákulisia života, alebo Ako pomôcť blízkemu zomrelému tu zo Zeme?

17. října 2011 v 18:51 | Sagisia a Suneis

Zákulisia života, alebo Ako pomôcť blízkemu zomrelému tu zo Zeme?


Čo sa deje, keď človek zomrie? Dostal som podobné otázky, osobne aj písomne. Preto som sa rozhodol napísať tento článok. Tiež nás bude zaujímať ako sa zachovať vo vzťahu k zomrelému, čím mu treba pomôcť... Rovnako si niečo povieme o tom, kde odchádzame po smrti. Verím, že aj keď je smrť smutná a citlivá téma, tento článok nielen smútiacich pozostalých posunie k pravde a novému životu.


Smrť a život sa prelínajú. Bez jedného, nie je druhé. Človek prichádza na túto Zem učiť sa. Vyčistiť si cestu k sebe samému, získať skúsenosti, ktoré by inde nemohol. Skúsenosti, načerpané z vytvárania matérie, hmoty, pocitov, emócií, bytia a života, sú veľmi dôležité. V iných sférach bytia sa toto často nedeje. Môžete si tam predstaviť dom a máte ho. Dostanete všetko po čom túžite. Ale tým, že to máte hneď, nenačerpávate skúsenosti z vytvárania. A to má cenu zlata. Zem je množinou všetkých skúseností a duše tu prichádzajú z rôznych častí Vesmíru. Je tu ťažký život pre veľa duší z rôznych teraz nemenovaných dôvodov, no sú tu najlepšie podmienky na rast. A rastieme hlavne vtedy, keď si niečo vytvárame sami, nie keď nám to vytvorí niekto iný. Preto sa na Zem pýta mnoho duší a stoja takpovediac v rade na to, aby sem mohli prísť. Pred dušu sú najdôležitejšie skúsenosti.


Smrť je v našej spoločnosti braná ako nevyhnutný koniec, tragédia . Všetko sa končí a nič nové ňou neprichádza. Skúsme sa na ňu pozrieť inými očami a uvidíme, vycítime veľa nového. My všetci sme už zomreli veľa krát. Rôzne, akokoľvek si na to spomíname, či sa nám niečo vynára prostredníctvom pocitov, snov, vždy sa tomu treba venovať. Keď budeme vnímať smrť ako prechod, nový život, začneme sa na vec pozerať z iného uhla. Smrť je premena, cesta. Nie je koniec. Je to len pokračovanie. Obrázok Smrť je nutná k odloženiu fyzického tela, prekročeniu brán a vstúpenia do nových. Všetky staré kultúry smrť oslavovali. Vedeli prečo. Keď v kmeni zomrel starešina, či starý človek, bralo sa to za väčšiu stratu ako smrť malého dieťaťa. Starší človek bol múdrejší, dokázal pre kmeň urobiť veľa. Samozrejme toto je veľmi citlivá téma a mojou radou je, aby ste i veľmi citlivo rozprávali iným, menej zainteresovaným ľudom o smrti. Každý si to prežije sám. Smrť sa prežíva, nie premŕtvuje.


Okolo Zeme sú rôzne úrovne bytia. Smerom nadol sú temnejšie sféry, nahor svetlejšie. Z týchto sfér sa inkarnujú duše na Zem. Samozrejme aj z mnohých iných. Môžu to byť iné galaxie, hviezdy. Okolo Zeme je astrálne pole. Iný svet, úplne sa prelínajúci s našim fyzickým. Do tohto sveta odchádza väčšina ľudí po smrti. No... odchádza, aj práve teraz s týmto svetom máme kontakty a naše duše v spánku cestujú aj do tejto vrstvy. Astrálny svet je charakteristický jeho vlnením. Je tam akoby všetko viac farebnejšie, ostrejšie, nebeží tam čas. Čas je ilúzia. Tu sa človek stretáva s jeho pomocníkmi, anjelmi, či duchovnými sprievodcami. Ak nie je pripútaný ku hmote, peniazom, majetku, autu, domu, väčšinou zo Zeme odíde ľahko. Horšie je ak z nášho sveta na neho doliehajú slzy, náreky a volania po spravodlivosti božej. Volania, aby sa vrátil späť. Stáva sa, že pozostalý človek tak túžobne chce mŕtveho späť, že tento sa nemôže v astrále pohnúť a je vábený emóciami späť na Zem. V skutočnosti sú hranice medzi naším a astrálnym svetom tenké ako papier. Aj teraz sú pri nás duše mŕtvych a ani o tom nevieme. Často sa nejedná len o tieto duše, ale hlavne o entity z mnohých sfér, ktoré nám nie vždy chcú pomáhať... Ale to už je iný príbeh. Človek v astrále má len jednu možnosť. Pohnúť sa ďalej. Potrebuje nájsť v sebe motor, ktorým by sa rozhýbal a zbavil sa všetkého ho ťažiaceho na ceste. Inak tu môže byť aj niekoľko storočí /viď zblúdené duše z hradov a zámkov, strašenia po povalách a cintorínoch/ a bude mu to pripadať, že zomrel pred týždňom. Tam čas beží inak ako v tomto svete. Človek sa potrebuje zbaviť všetkých závislostí, ťažieb, pút a chcieť odísť. / Napríklad fajčenie, sexuálna závislosť, závislosť na drogách, jedle, druhom človeku/... Naozaj vnímať situáciu ako božiu vôľu a nenechať sa strhnúť plačom a silnými energiami smútku a nepochopenie jeho smrti zo strany pozostalých. Aešte jeden fakt. Z astrálnej roviny sa človek nemôže vtelovať opäť na Zem. V ponímaní duše bažiacej po skúsenostiach je tento pobyt tu, v globále akousi zastávkou, prestávkou. Pre inú uvedomelejšiu a staršiu dušu aj stratou času.


Uvediem príklad. Mŕtvy vidí a cíti svojich plačúcich rodičov, blízkych, prežívajúcich jeho smrť tragicky. Sú zúfalí, nemôžu takmer ani chodiť. Vrúcne prosia, aby sa ten človek vrátil a chcú ho ešte aspoň raz objať ako živého. Pozor. Tu je rozdiel medzi zármutkom, plačom a medzi hysterickým nepochopením situácie. Mŕtvy chce pozostalému pomôcť a sám príde k nemu v snahe ho utíšiť. Tým sa však prepletá s energiami, ktoré pozostalý vysiela a tie mu znemožnia precítiť túto situáciu. Nevie, čo robiť. Tak zostane pri blízkych. V astrále samozrejme stretne kopec známych a blízkych, ale nepohýna sa z miesta.Čo potrebuje človek urobiť, aby vyšiel z astrálu?

Chcieť ísť. Chcieť odísť a vnímať svoju situáciu ako prerod, prechod. Chcieť sa odpútať od toho, čo mu ťaží. To urobí len spoznaním, tejto vlastnosti v sebe. Prestať sa pozerať na pozostalých ako na smútiacu rodinu, ktorej treba pomôcť. Ale vidieť ich tak, že situácia je taká aká je a jeho čas je teraz tu v tomto bytí. Čo mal splniť, už urobil a to, čo ešte má urobiť mu bude umožnené neskôr, inde, či opäť na Zemi. Mať blízkych v jeho srdci a túžiť za Svetlom. Mať v srdci túžbu posunúť sa ďalej. Tým, že toto precíti a že bude chcieť odhodiť staré putá ich vedomým spoznaním, odpustením. O to viac bude jeho duša ľahšia. Tým viac potom vystúpi nahor ku Svetlu.


Ako sa vyrovnať so stratou blízkeho z pohľadu nás tu na Zemi?

Poslať mu našu lásku a prianie dobrej cesty. Poslanie lásky a pokojnej rozlúčky, súcitu a rozpoznanie okamihu odchodu človeka ako obrad, mystický stav duše, - toto pomôže mŕtvemu oveľa viac ako náš zármutok a prosby vrátiť situáciu nazad. Duša tieto energie pociťuje ako teplo, ukazovateľ cesty, zatiaľ čo zadúšajúci plač a neprijatie jeho smrti, volanie ho späť, cíti ako putá, znemožňujúce mu nachádzať pokoj. Tiež je dobré vnímať ho ako stále živého a priať mu nádej a silu zvládnuť to, čo ho čaká. Prihovoriť sa mu, pretože mŕtvy často pobýva blízko /krátko po smrti- aj keď to je individuálne/ pri pozostalých blízkych a v duchu mu povedať napríklad aj toto:


Veľmi ma bolí Tvoj odchod a chýbaš mi. Zároveň však viem, že je Ti teraz dobre a aj keď si možno zmätený a nevieš čo sa deje, posielam ti moju lásku. Chcem poprosiť anjelov a Tvojich sprievodcov, aby Ťa strážili a boli s Tebou. Tvoj odchod ma zabolel a nik ho nezmaže, no viem, že to bolo potrebné. Bola to božia vôľa a viem, že sa stretneme, keď to bude vhodné. Zapálim za Teba sviečku, a budem sa modliť, aby Ťa jej svetlo sprevádzalo všade tam, kde vkročíš. Viem, že tu teraz si a preto, prosím nelipni na nás. My tu všetci vieme, že potrebuješ ísť. Hľadaj Svetlo po Tvojom boku a cíť v sebe túžbu nasledovať ho. Budeš v našich srdciach a ďakujeme Ti, že si tu medzi nami bol. Všetci sme jeden a všetci sa raz vrátime spolu tam, odkiaľ sme prišli. Obrázok


Čo naozaj nerobiť?

Týmto mŕtvemu človeku len pomôžete a nebudete vyvíjať nejaké extrémne mätúce energie. Pretože naše silné trápenie a neprijatie jeho smrti naším vedomím, mŕtveho len pripútava k Zemi. Ubližuje mu. Vytvára v ňom pocit beznádeje. Vy ho pošlite len ďalej a on pôjde. Zase dôležitá informácia. Nesnažte sa mŕtvemu pomáhať tak, že ho k sebe privoláte a začnete riešiť jeho pocity a veci za neho. Teda, že na seba zoberiete zodpovednosť za jeho trápenie, či smútok a budete sa hrať na duchovných hrdinov. Napríklad riešiť jeho vzťahy, ktoré tu už na Zemi nestihol vyriešiť. Preberať jeho karmu za seba, len preto, že ho máme radi. Myslieť na neho každý deň a vedome ho neustále kontaktovať v našich myšlienkach. Toto nerobte. Tým, že to urobíte, prejavíte Nepokoru nad celou skutočnosťou a budete zasahovať do vecí, do ktorých Vám nič nie je. Hrozí potom, že duša sa na Vás upne a bude čakať, že Vy za ňu všetko vyriešite. Tým sa zaťažíte a spôsobíte si plno problémov na mnohých úrovniach. Duchovná cesta je silná, prísna. Všetko sa Vám vracia. Byť dobrý neznamená byť mäkký. Niektoré duše naozaj treba prísne poslať preč a povedať im, že prácu majú urobiť oni, nik to za nich urobiť nemôže. Tu sa jedná hlavne o mladé duše, teda ľudí, ktorí sa počas života nezaujímali o duchovné súvislosti a po smrti nevedia, kde sú a čo robiť. Môžeme im poslať náš súcit a ukázať cestu, no viac nie. Takéto duše cielene vyhľadávajú duchovnejších ľudí a majú sklon sa na nich nalepiť. Hlavne počas pobytu na cinotrínoch, či pri hromadných nešťastiach, v nemocniciach, starých domoch, hradoch. Tu už nie je naša práca. Je dôležité mať rešpekt nad týmito vecami a prejavovať pokoru.


Samozrejme nie každá duša zostáva v astrále. Veľmi to záleží na duchovnej vyspelosti človeka, pretože akýkoľvek majetok a kontakty sú mu v tomto svete nanič. Jediné, čo sa tu počíta sú skúsenosti. Hlavne to, čo sme sa naučili vo vzťahoch a to ako sme sa naučili odpúšťať. To akí sme boli na začiatku života a akí sme boli na jeho konci. My sme tu neprišli spasiť tento svet. Ani zachraňovať iných. Prišli sme spoznať seba samého /stretnúť sa so svojimi temnými, svetlými stránkami tým, že ich prejavíme a situácie nám ich vyplavia do života/ a tým, že tak robíme, pomáhame aj druhým a tejto Zemi. Celému Stvoreniu. Ani strom nezachraňuje, neprehovára, nemení iných. Ale už len tým aký je krásny a to, že vôbec Je- tým pomáha. Zase je to veľmi individuálne, pretože každý človek je jedinečný a každý si potrebuje vyriešiť iné veci v sebe. Spoznať iné situácie na základe, ktorých bude jeho duša múdrejšou a pomôže mu to zbaviť sa pút.


Z astrálu vedú mnohé cesty. Sú tam myšlienkové svety, ktoré si vytvárame našimi myšlienkami a veľa ľudí zostáva v týchto úrovniach. No stále to nie je náš Domov. Spomienka naň však drieme viac, či menej v každom srdci človeka. Zostáva len ísť do srdca a spýtať sa ho priamo na to, ako Domov cítiť. Možno budeme prekvapení tým, čo nám odpovie... Mnohé cesty vedú preč, no len jedna Domov.

Od:http://www.petogasparik.estranky.sk

Jedlo ako liek

5. července 2011 v 20:53 | Sagisia a Suneis |  Strava
Ovos
Ovos je najmladšia zo všetkých obilnín, až v rannom stredoveku objavili jeho prednosti. Rímsky spisovateľ Plínius už v 1. storočí n.l. zaznamenal, že germánske kmene sa živia ovsenou kašou.
Naši predkovia používali ovos ako liečivo. Nielen zrno, ale aj slamu. Hlavne na zápaly kože a ekzémy.

Ako každá obilovina, aj ovos má špecifické vlastnosti, ktoré podporujú a upevňujú naše zdravie :

  • Lecitín, ktorý ovsené vločky obsahujú, je dôležitý pre výživu nervov

  • Je bohatým zdrojom vlákniny, vďaka čomu pomáha predchádzať zápche a udržuje správnu činnosť hrubého čreva

  • Vysoký obsah vitamínov skupiny B je dôležitý pre nervový systém

  • Je veľmi bohatý na fosfor, horčík a železo; vysoký je aj podiel zinku, ktorý má nezastupiteľnú úlohu v našom metabolizme

  • Vysoká energetická a nutričná hodnota vyplýva z vysokého podielu kvalitných bielkovín, ktoré sa svojím zložením veľmi približujú ideálnemu proteínu

  • Obsah tuku v zrne ovsa je 2 - 4 násobný oproti ostatným obilninám. Najväčšia jeho koncentrácia je v klíčku. Niektoré z odrôd majú viac než 10% tuku a jeho kvalita je vynikajúca. Najväčší podiel tvoria nenasýtené mastné kyseliny

  • Obsahuje zložité cukry ktoré sa plynulo rozkladajú v tele podľa potreby organizmu, čím dodávajú silu na dlhšiu dobu a nezaťažujú slinivku brušnú a iné orgány

  • Betaklugán obsiahnutý v ovsených otrubách pomáha regulovať hladinu cukru v krvi a znižuje cholesterol

  • Sliz v ovse mastí a zmäkčuje vnútro tráviaceho traktu, čo pomáha pri zápaloch sliznice žalúdka a čriev
Vďaka svojej obrovskej nutričnej hodnote a ľahkej stráviteľnosti predstavuje ovos v ľudskej strave jednu z hlavných potravín.

Ľudoví liečitelia dodnes odporúčajú ovos nielen ako jedlo, ale aj ako liek. Pomáha pri chorobách nervovej sústavy a tráviacich ťažkostiach, zmierňuje riziko vzniku srdečných chorôb a infarktu, tlmí zvýšenú činnosť štítnej žľazy, posiľňuje organizmus pri vyčerpaní a únave. Zvonka pomáha pri liečbe kožných ekzémov.

Ovos poskytuje účinnú pomoc pri trávení. Glukany (látky ktoré obsahuje ovos) pôsobia ako ochranná vrstva na sliznici žalúdka a čriev.

Medzi ďalšie klady ovsa patrí, že stabilizuje cukor v krvi. Ovos je bohatý na uhľohydráty, ktoré sa pomaly vstrebávajú a tak dochádza k postupnému uvoľňovaniu energie. Cukor v krvi stúpa pomaly a plošne, jeho hladina tak zostáva vyrovnaná. V malom množstve obsahuje ovos aj fruktózu, ktorá na preniknutie do buniek (na rozdiel od glukózy) nepotrebuje inzulín a má tak schopnosť plnohodnotne nahrádzať glukózu v metabolických procesoch. Preto sa ovos odporúča najmä diabetikom.

Pravidelná konzumácia ovsa znižuje cholesterol.

V ovse je všetko, čo potrebujú vlasy, koža a nechty.
 


O strave

5. července 2011 v 20:45 | Sagisia a Suneis

Strava je prirodzená. Kde je prirodzenosť končí systém. Nie ste v systéme, kde nemôžete, musíte, nemusíte. Začínate byť sami sebou. Vymaníte sa zo systémov. Je to cesta sameho k sebe. Môžete sa oslobodiť od všetkých systémov a ďaľej sa rozvíjať na duchovnej úrovni. Mali by ste prísť k rozhodnutiu: toto je dobré, toto mi vyhovuje, toto chcem . . .
Nebudem sa riadiť väčšinou, nebudem spútaný väčšinou, budem výnimočný. Ak nemáte silu zostanete vo väčšine. Ak máte silu a vykuknete rodina Vás tlačí naspäť, aby ste neboli príkladom, že sa dá niečo zmeniť, že máte tú silu byť sám sebou. Iná cesta k slobode nie je. Len cez svoje dogmaty, prekážky. Tam budeme rásť. Študovanie nám nepomôže, pomôže nám len prax. Strava musí vyhovovať môjmu telu, nie môjmu jazyku a myseľ si vymýšľa prečo nie.

Bdelé vnímanie

3. července 2011 v 13:11 | Sagisia a Suneis |  News, a denne poznatky života..

Bdelé vnímanie


Bdelé vnímanie
Uvedomovanie si, všímavosť, pozornosť, bdelosť, pozícia pozorovateľa... to sú pojmy označujúce rovnakú vec. Byť bdelý znamená vedome žiť, celý deň, týždeň, rok, alebo aj celý život. Je to neustále uvedomovanie si svojej situácie, vnemov, myšlienok a konania. Napríklad keď idem po ulici, vnímam vzduch okolo seba, spev vtákov, približovanie sa k ostatným ľuďom, svoje myšlienky, dych, svoje telo, ako jedna noha predbieha tú druhú. Keď jem, tak viem, že hryziem a prehĺtam, keď bežím, uvedomujem si svoj dych, i kadiaľ bežím a kam dopadajú moje chodidlá... Teraz si možno niekto povie, veď ja tiež viem, že idem nakupovať, že idem do práce a viem, čo robím. Nie je to ale také jednoduché. Koľkokrát sa vám už stalo, že ste zamkli dvere a vzápätí ste sa vrátili o tom presvedčiť? V tú chvíľu ste mysleli na niečo úplne iné a vôbec ste nevedeli, čo práve robíte. Koľkokrát ste niečo hľadali? To sa v bdelosti stať nemôže, pretože bdelý človek vie, že otáča kľúčom, a potom ten kľúč ani nemusí hľadať, pretože si je vedomý toho, kam ho dáva. Bdelosť je nepretržitá pozornosť. Pri bdelosti nelipneme na veciach, sme v pozícii nezúčastneného pozorovateľa.

MYSEĽ

Naša myseľ si funguje iba tak, bez našej kontroly. Neveríte? Čo robíte, keď niekam idete, alebo sedíte v aute? Rozprávate si pre seba. Stále, celý deň, celý život, pred zaspaním a hneď ráno po prebudení roztáčate ten istý kolotoč. Výsledkom je nemožnosť pripustiť iný názor, zmeniť vyšliapanú stereotypnú cestu. Myseľ takéhoto človeka okamžite odsúdi iný názor, hudbu, životný štýl, jedlo alebo program v televízii. Táto hudba sa mi nepáči, povie si človek, ale bez toho, aby si tú hudbu vypočul. Myseľ okamžite zasiahne a človek s definitívnosťou odsúdi všetko, s čím sa nezhoduje jeho presvedčenie.
Stále premýšľame o tom, čo bolo, ospravedlňujeme svoje činy a hľadáme ospravedlnenie u druhých. To činy nepostaví do lepšieho svetla, iba z toho máme dobrý pocit, keď s nami niekto súhlasí, keď sa nás niekto zastane. Koľko som už počul viet typu: "A ja som mu povedal, nech sa mi do toho nepletie a predstavte si, on na mňa začal kričať." A teraz chceme počuť od nášho poslucháča, ako máme pravdu, a že jednáme správne. Často naším poslucháčom bývame my sami a našepkávačom a ospravedlňovateľom je naša myseľ.

MYSLENIE A VNÍMANIE

"Obyčajní ľudia vnímajú tak málo, že zabudli, že medzi myslením a vnímaním je rozdiel. Zabudli do takej miery, že sa domnievajú, že to, čo si myslia, je to, čo vnímajú. Svoje myšlienky premietajú do vonkajšej reality, a tak sa ustavične vzďaľujú skutočnosti, zamieňajúc ju za svoje myšlienky." Victor Sanchez
Myslenie nie je vnímanie. Myslenie človeka je zamerané na vonkajší svet, kde sa chytá jednotlivých prežitých situácií, a potom ich neustále prehodnocuje, čím sa k nim púta. Myseľ navyše prežitú realitu zmení a prestáva vnímať svet taký, aký je, a nahradzuje ho vlastným myslením. Hovoríme si tak stále pre seba o svojom živote, čo sme robili, obhajujeme svoje činy, cítime sa urážaní, alebo si práve vytvárame svoje starosti. Myslenie je súčasť nášho ega. Práve myslením udržujeme svoju predstavu o sebe a o tomto svete.
V bdelej pozornosti, alebo pri meditácii je človek obrátený dovnútra, je vedomým "u seba", na vonkajšie veci hľadí bez toho, aby sa k nim nejako viazal, či sa s nimi stotožňoval. Meditácia funguje kdekoľvek a kedykoľvek, prečo ju teda obmedzovať iba na určitú dennú dobu, polohu tela a zatvorené oči?

PRÍTOMNÝ OKAMIH

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť - čas. Žijeme vo svete, ktorý nie je stály, hodiny sa nikdy nezastavia. Niektorí hádajú budúcnosť, iní premýšľajú nad svojou minulosťou a hodnotia svoje činy, stále dookola premieľajúc v myšlienkach "mal som to urobiť?", "nemal som tam chodiť", "mal som mu to povedať", "čo si o tom myslím", "včera som bol na záhrade". Všetky myšlienky sa sústreďujú na minulosť alebo budúcnosť, myseľ nedokáže zostať v prítomnosti. Pritom práve prítomnosť je jediný okamih, ktorý môžeme ovplyvniť. Iba ten nepatrný okamih, taký krátky, a predsa je v ňom ukryté veľké tajomstvo. Prečo sa zaoberať svojimi činmi v minulosti a ich ospravedlňovaním? Tie sa predsa nedajú zmeniť, dá sa z nich iba poučiť. A budúcnosť, tá nám predsa tiež nepatrí, ďalší okamih tu už nemusíme byť. Každodenné starosti, ktoré si ľudia robia, sú zbytočné, pretože zajtrajšok môže prebehnúť úplne inak. Potom si hovoríte, ja som sa tak trápil a ono sa to vyriešilo úplne inak a včerajšie trápenie bolo zbytočné. A prítomnosť? Rozumom je nepostihnuteľná. Ak sa ňou začne zaoberať, stane sa minulosťou. Chápete? Ááá, teraz, už to mám... Teraz, hneď, TO! Teraz a čo? TO - no, už je to predsa dávno preč... Prítomný okamih je vždy nový.

NA ČO JE TO VLASTNE DOBRÉ?

Spoznáte sami seba, svoje myšlienky, postoje, odhalíte svoje rutiny a spoznáte zvyky ostatných ľudí. Zbavíte sa predsudkov a falošných ciest, lebo budete sami vidieť. Budete vidieť do ľudí, vnímať ich slabiny a zámery, prestanete plytvať energiou, rozčuľovať sa a hnevať. Budete stále kľudní a rozvážni, nič vás nevyvedie z miery, umožní vám to vstup do bdelých snov tým, že si bdelosť prenesiete aj do spánku. Prestanete mať pocit "strateného času" v rôznych situáciách života, začnete vnímať maličkosti a budete z nich mať obrovskú radosť. Aj padajúci list zo stromu vás naplní šťastím, príde k vám sloboda a mnoho ďalších vecí, ale skúste si to sami...
Bdelosť mi dala viac než všetky možné teórie, knihy, názory a diskusie. Je to zážitok bytia, ktorý patrí iba vám (a veľmi ťažko sa prenáša do slov).

AKO ZAČAŤ?

Prax je vlastne jednoduchá, uvedomujte si čo najviac seba i svoje okolie, zameriavajte sa na to, čo prežívate, vnímate, myslíte, hovoríte, atď.
Môžete si to skúsiť hneď teraz. Vaše oči sledujú jednotlivé riadky textu. Uvedomte si, kde sedíte a v akej polohe máte telo, ruky, ako dýchate a vôbec celé prostredie okolo vás. Upokojte svoje myšlienky a buďte čo najpozornejší. Čítajte text a snažte sa ho vnímať. Keď píšem tieto riadky, vnímam, ako prsty behajú po klávesnici, ako sa dívam na monitor a uvedomujem si polohu môjho tela a zvuky okolia.
Úplne najjednoduchšie (relatívne) je ísť po ulici a skúsiť byť bdelý iba chvíľku, kým dôjdete k blízkemu cieľu, iba pár krokov. Uvidíte, že to nie je nič jednoduché. Takto si uvedomujte maličkosti ako je obúvanie topánok, nastupovanie do auta, atď. Skúste tiež k niekomu prísť a niečo mu povedať, bdelo. Vyslovujte slová zreteľne a bez chvatu - vedome. Uvidíte, aká je to zmena oproti normálnemu nevedomému hovoreniu, keď narozprávate toľko zbytočných slov. Ďalej môžete skúšať všetko, čo vás napadne, bdelo jesť, chodiť, čítať, dívať sa na televíziu alebo trebárs nakupovať v obchode. Nemusíte hovoriť: "práve teraz sedím, práve teraz kráčam, práve teraz dýcham" - ide to aj bez myšlienok, jednoducho si nič nehovorte a robte to.
Spočiatku je veľmi ťažké pozornosť udržať na dlhšiu dobu, neskôr to je ale stále ľahšie aj vo vypätých situáciách. Časom udržovanie pozornosti začne fungovať automaticky. Ešte neskôr vám bdelosť bude pripadať úplne samozrejmá a prirodzená. Dokonca sa budete čudovať, prečo to nevnímajú aj ostatní ľudia.
A čo teraz na konci tohoto odstavca? Ste stále bdelí? Čo váš dych a poloha tela?

BDELOSŤ A DYCH

Pozorovanie svojho dychu je jedným z najúčinnejších nástrojov, ako utíšiť myseľ. Nie je nutné meniť rytmus vášho dychu, nemusíte robiť vôbec nič. Aj tak keď pozorujete dych, trochu sa prehĺbi. Pokiaľ vnímam svoj dych, pravidelný nádych a výdych, po chvíli mám pocit, akoby ma tento vzduch prečisťoval. S každým nádychom sú myšlienky slabšie a pozornosť ostrejšia, ako by sa vo mne preháňal vietor.

BDELOSŤ A CHÔDZA

Chodíme často, denne. Chodíme po peniaze do banky, na obed, nakupovať, do kina. Chôdza sa stala automatickou činnosťou, chodíme, aby sme niekam došli, naše kroky majú cieľ. Koľkokrát ani nevieme, kadiaľ sme išli a čo sme videli po ceste. Naša myseľ je zamestnaná premýšľaním. Pritom v chôdzi môžete objaviť najkrajšiu meditáciu. Je to jednoduché, stačí iba ísť a dívať sa okolo seba, nechať na seba pôsobiť prostredie, upokojiť myseľ, prehĺbiť dych a byť. Zrazu zistíte, že chodíte radi, iba tak. Nepotrebujete ísť niekam, nemusíte mať cieľ, samotná chôdza sa stane cieľom - tým najkrajším. Keď budete pri chôdzi pozorní, začnete to cítiť - energiu a pohodu. Vaše kroky budú iné. Začnú to cítiť aj ľudia okolo vás. Nech pôjdete kamkoľvek, vaša chôdza bude ako prechádzka v lese, kľudná a naplňujúca. Ľudia okolo vás si začnú hovoriť: ten človek má dnes dobrý deň, ale vy žiadny lepší mať nebudete, všetky vaše dni budú dobré.
Jedného dňa som šiel, od "nikadiaľ", nemal som cieľ. Bola jeseň a padalo farebné lístie, vietor sa so mnou hral. Sledujem svoj dych, pozorujem farby a listy ako poletujú vo vetre. Po chvíli som stretol človeka. Zastaví sa a pýta sa: "Kamže ideš v tomto počasí?" "Idem sa prejsť do lesa", odpovedám. "A prečo ideš do lesa? Huby už nerastú." Je to škoda, že sme z chôdze urobili iba prostriedok k zisku a dosiahnutiu našich cieľov.

NIEKOĽKO RÁD

Nesnažte sa proti myšlienkam bojovať, iba ich tým posilníte. Pokiaľ ich chcete oslabiť, zamerajte sa do vnútra samého seba a vnímajte svet okolo bez toho, aby ste ho posudzovali. Začnite deň utíšením myšlienok, je to dôležité. Bdelosť skúšajte vo všetkých situáciách, spočiatku je však ľahšie udržať bdelosť keď ste sami; napríklad pri chôdzi a jednoduchých činnostiach. Zo začiatku je praktizovanie bdelosti obtiažne pri jednaní s ľuďmi a vo vypätých situáciách, postupom času sa to stáva tým najkrajším. Je ľahšie začať hneď ráno, než sa snažiť udržať pozornosť uprostred dňa. Pokiaľ ste unavení, v nudnej situácii a máte problém udržať bdelosť, zmeňte túto situáciu alebo urobte niečo nevšedné. Pokiaľ na bdelosť nemáte vôbec náladu, prečítajte si nejakú knihu alebo článok, ktorý vás motivuje. Tiež je dobré vymeniť si skúsenosti s niekým, kto bdelosť praktizuje.
(článok je zo stránky www.poznanie.sk)

Další články


Kam dál